Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Nu lägger vi första hela månaden för Carnegie High Yield Select till handlingen samtidigt som vi avslutar 2017. Vi är mycket nöjda med utvecklingen under denna relativt korta tidsperiod som fonden varit igång och vi har kommit längre än planerat med att åstadkomma en ”normaliserad” portfölj vad gäller antalet innehav samt enskilda vikter.

Carnegie High Yield Select steg i december med 0,53 procent, vilket innebär att fonden totalt har avkastat 0,92 procent sedan starten den 2 november 2017. Således kan vi sammanfatta starten med orden so far so good.

Vi vill passa på att upprepa vårt budskap att i detta marknadsklimat siktar vi på att få räntebetalningar, så kallade kuponger, snarare än att hoppas på avkastning från stigande obligationspriser som kännetecknade kreditmarknaden och den höga riskaptit vi såg under 2017. Vi försöker samtidigt begränsa nedsidan i form av kortare kredit- och räntebindning, vilket så klart även kan begränsa den potentiella avkastningen. Men med en underliggande kupongavkastning omkring 6 procent i nuvarande portfölj så tycker vi dock att det fortsatt är rätt val att göra.

December bjöd på en förvånansvärt aktiv kreditmarknad fram tills julledigheten svepte in med ett välbehövligt lugn. Effekterna av att vara i slutet av en aktiv primärcykel blev ännu tydligare under december vilket innebar förbättrade marginaler och obligationsvillkor. Andrahandsmarknaden var fortsatt selektiv där marginalerna för framförallt bostadsutvecklare men även fastighetsbolag generellt ökade mot bakgrund av sjunkande fastighetspriser och viss obalans i utbud och efterfrågan. När primärmarknaden övergick i jultempo såg vi dock att riskaptiten i andrahandsmarknaden generellt blev bättre och sista dagarna avslutades relativt starkt.

Vi har adderat ett antal namn på attraktiva nivåer under månaden, både i primär- och sekundärmarknaden, och vi närmar oss målet med en ”normaliserad” portfölj. Investeringarna samt inflöden kommer inte helt linjärt, varpå portföljen kommer att byggas upp gradvis.

Exempelvis kom det en större insättning den 29 december, som fick till följd att vi över årsskiftet hade 18 procent kassa vilket påverkar nyckeltalen. Därför redovisar vi nyckeltal i tre olika aspekter: 1) hur portföljen ser ut just nu 2) hur portföljen hade sett ut om vi justerar för vad vi bedömer är en normaliserad kassa (ca 5 procent av kapitalet och 3) målbilden vi ser framför oss att portföljen kommer att vara om 1-2 månader.

 

Portföljdata Nuvarande Norm. Kassa Målsättning
Effektiv ränta (valutajusterad %) 5,3 6,2 ~5,5%
Kreditduration (år) 2,4 2,8 ~3
Ränteduration (år) 1,0 1,1 <1,5

 

Inför 2018 tror vi på att starka konjunktursignaler fortsätter att bidra till en relativt bättre kreditkvalitet generellt sett. En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi ämnar bibehålla en balanserad portfölj. Fonden investerar i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning, således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på lite längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet.