Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Under juli har vi noterat högre marknadsräntor på hemmaplan. I räntor med kortare löptid var uppgången mer begränsad samtidigt som de lite längre gick upp relativt kraftigt.

De fick en extra skjuts i slutet av månaden efter starka BNP-siffror. Den svenska tioåringen, som avslutade juni på 0,49 procent, stängde juli månad på 0,61 procent Stibor avslutade samtidigt juli i nivå med föregående månad på -0,35 procent. Inflationen är nu uppe över tvåprocents-nivån samtidigt som Riksbanken bedömer inflationstrycket som måttligt.

Vid det penningpolitiska mötet i början av juli beslutade Riksbanken att hålla styrräntan oförändrad på -0,50 procent och de gör inga förändringar i prognosen om att långsamma höjningar av reporäntan inleds mot slutet av året. Det fanns två reservationer mot beslutet där vice riksbankschef Martin Flodén ville se en räntebana som indikerar en tidigare höjning och vice riksbankschef Henry Ohlsson som ville se en höjning redan nu.

Juli månad har varit lugn ur portföljsynvinkel och vi har inte gjort några egentliga förändringar bland våra innehav. Vi fortsätter att hålla en balans mellan innehav i svensk stat, kommun och landsting i den ena delen av portföljen och svenska bostadsobligationer i den andras delen. Till följd av ränteuppgången summerar vi juli till en förhållandevis svag månad för Carnegie Obligationsfond som gick ned med 0,3 procent under månaden.

Carnegie Obligationsfond portföljduration ska ligga i intervallet 3 – 10 år och även om vi håller en, utifrån mandatet, kort duration är fonden tydligt beroende av den svenska ränteutvecklingen. Med delar av segmentet för stat- och bostadsobligationer handlandes till negativ yield till förfall bör detta ränteläge beaktas när det gäller den förväntade avkastningen för fonden.