Stäng

Carnegie Afrikafond steg 2,2 procent i april. Den sydafrikanska aktiemarknaden återhämtade sig aningens efter de politiska turerna i mars, men en alltjämt svagare valuta tyngde utvecklingen för svenska investerare.

Även Egypten slutade månaden ned och nu tycks valutan ha stabiliserat sig efter novembers stora valutaavreglering. Istället har det varit de mindre afrikanska marknaderna som visar på tydligare återhämtning. Zambia, Ghana och Mauritius steg och även valutorna stärktes under månaden.

De flesta nigerianska bolag presenterade sina kvartalsresultat i april och trenden är att större bolag klarar sig bättre i den makroekonomiska recession landet befinner sig i. Även om bankmarknadens kreditgivning var minus 2,6 procent i kvartalet har fondens två banker under samma period ökat sina marknadsandelar och utlåning.

Börsens konsumentbolag visar på en omsättningstillväxt på 17 procent sedan december, och ökningen har nästan undantagslöst att göra med prisökningar snarare än volymökningar. Marginalerna har ännu inte återhämtat sig men ser ut att kunna göra det successivt under året. Fondens innehav i Nigeria Breweries visar på marginalförbättringar sedan nedgången började i första kvartalet 2016, vilket är en trend i rätt riktning. Till följd av låg dollarlikviditet och hot från MSCI om att exkluderas från dess frontier market-index har marknaden ännu inte börjat prisa in någon återhämtning i bolagsvinsterna. I april annonserade centralbanken en ny valutamekanism för internationella investerare som skulle kunna lätta upp dollarlikviditeten och därmed också behålla Nigeria i MSCI. Båda aspekterna borde vara positivt för marknaden senare under året.

Tillväxtmarknader runt om i världen har haft en bra början på året. Bättre omvärldsstatistik och höga värderingar i mer utvecklade marknader har ökat tillväxtmarknadernas attraktion. Även flera länder i Afrika börjar skönja förbättrade makroekonomiska indikatorer. Av några bolagsresultat kan vi konstatera att andra halvan 2016 kan ha varit början till en återhämtning i några ekonomier vilket borde kunna leda till bättre bolagsresultat 2017 och framförallt 2018.