Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Under november var det förhållandevis små rörelser i kortare svenska marknadsräntor samtidigt som de längre föll tillbaka. Räntan för STIBOR verkar ha bottnat för den här gången och vände upp under månaden och avslutade november på -0,37 procent.

Marknaden tror fortsatt på en höjning av reporäntan antingen i december i år eller i februari nästa år. Vikande svenska marknadsräntorna bidrog till att Carnegie Obligationsfond avslutade november relativt starkt. Totalt gick fonden upp med 0,23 procent under månaden.

I portföljen så fortsatte vi att öka i Swedbanks bostadsobligation med förfall 2023 och minskade samtidigt i en kortare bostadsobligation, även den emitterad av Swedbank. Egentligen kan det mer ses som en successiv anpassning allteftersom vi närmar oss de kortare obligationernas förfall och vi ökar inte nämnvärt durationen i portföljen. På aggregerad nivå ligger fondens genomsnittliga löptid fortsatt på dryga 3 år.

För Carnegie Obligationsfond är ränterisken ett naturligt inslag i fonden samtidigt som fonden har en nästintill obefintlig kreditrisk. Stigande svenska räntor får kortsiktigt en negativ inverkan på fondens utveckling och med utgångspunkt i nuvarande lågräntemiljö bör investerare ha en relativt försiktig förväntningsbild avseende fondens avkastning.