Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

I dollar räknat steg den ryska marknaden något under december. På grund av kronans förstärkning gentemot dollarn blev dock Rysslandsfondens avkastning i kronor negativ (-1,77 procent). När man summerar ihop 2017 kan man konstatera att Ryssland blev den av de större tillväxtmarknaderna som utvecklades sämst under 2017.

I dollar var den ryska marknaden nästan oförändrad under året medan världsindex steg över 20 procent och tillväxtmarknadsindex steg med hela 31 procent. Trots att oljepriset steg kraftigt mot årets slut hängde Ryssland inte med i uppgången. Rabatten mot övriga tillväxtmarknader är nu över 50 procent.

Den ryska ekonomin har åter börjat att växa under 2017. Tillväxten har varit balanserad och drivits av konsumtion, investeringar och ökat export av industrivaror. Med nuvarande struktur kommer dock tillväxten att förbli under 2 procent per år under de kommande åren om inte ekonomin effektiviseras. President Putin har därför skrivit under en plan om åtgärder för att förbättra ekonomin. Planen innebär bland annat massprivatiseringar för att minska statens andel av ekonomin och åtgärder för att minska statliga bolags monopolställningar. Det finns fortfarande frågetecken om hur planen ska genomföras, men att man har dessa intentioner är ändå positivt.

I konflikten mellan Rosneft och Sistema tog nyligen ytterligare en ryska domstol Rosnefts parti. En överenskommelse gjordes sedan mellan de båda parterna. Överenskommelsen innebär att Sistema ska betala 100 miljarder rubel till Rosneft senast den 30 mars 2018. Alla Sistemas frusna tillgångar kommer då att släppas. Finansieringen är redan garanterad men Sistema kommer förmodligen att behöva ytterligare utdelning från de underliggande innehaven för att i fortsättningen kunna hantera alla sina åtaganden.

Ryssland har infört en ny miljölagstiftning. Enligt media kommer lagstiftningen att leda till att uppåt 1000 oljekällor stängs och att borrningar av 4000 nya källor stoppas.

Det ryska gasföretaget Novatek har erhållit det Ryska Nationella Miljöpriset 2017 för sitt projekt Corporate Greenhouse Gas Emissions Control System. Priset delas ut årligen för att uppmärksamma framsteg inom miljöarbete. Rysslandsfonden har över 9 procent av sina tillgångar investerade i Novatek.