Stäng

“In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield.”

– Warren Buffett

 

  • Analytikerna fortsätter att sänka sina vinstprognoser i linje med att förväntningarna på konjunkturen skruvas ner. Frågan är om vi får se en mjuklandning eller en hård inbromsning?
  • ECB skrev ner tillväxtprognoserna för både 2018 och 2019 under månaden och förväntar sig nu att tillväxten för euroområdet kommer att uppgå till 1,9 procent för 2018 och 1,7 procent för nästa år.
  • Mycket talar för att världsekonomin fortsätter att växa i stadig takt under 2019. Huvudfrågan är dock vart konjunkturen är på väg.
  • Carnegie Total hade en negativ månad och föll med 4,3 procent. Samtliga av fondens aktiefonder utvecklades negativt under december.

December skulle visa sig bli en trist avslutning på året och de flesta av världens börser stängde på minus. Oron för konjunkturen i kombination med brexit och handelskrig bidrar till inbromsningen på aktiemarknaden. Under slutet av månaden bestämde sig även den amerikanska centralbanken att trots ökad osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen att höja styrräntan.

Den amerikanska börsen (S&P500) föll med 9 procent under december. Wall Street noterade sitt sämsta år sedan finanskrisen 2008. Dessutom hade både S&P 500 och Dow sin sämsta decembermånad sedan 30-talet. Makrostatistiken fortsatte att under månaden komma in sämre än väntat främst för Kina och Europa.

Analytikerna fortsätter att sänka sina vinstprognoser i linje med att förväntningarna på konjunkturen skruvas ner. Frågan är om vi får se en mjuklandning eller en hård inbromsning? Vanligtvis ligger analytikerna steget efter i sina vinstrevideringar, men det tar nog de flesta med i sina bedömningar. Börsvärderingarna har successivt kommit ner och börjar se attraktiva ut.

Carnegie Total hade en negativ månad och föll med 4,3 procent. Samtliga av fondens aktiefonder utvecklades negativt under december. Av aktiefonderna utvecklades Carnegie Asia bäst med en nedgång på 4 procent.

Börsvärderingarna har successivt kommit ner och börjar se attraktiva ut.

Sämst utvecklades globalfonderna. Carnegie Global, C WorldWide Ethical och OPM Listed Private Equity sjönk mellan 6,5 och 11 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie Emerging Markets Corporate Bond väl och steg med 0,2 procent. Carnegie Corporate Bond och Carnegie Likviditetsfond minskade med 0,37 respektive 0,1 procent. Kreditspreadarna för både investmentgrade och high yield obligationer ökade under månaden vilket pressade obligationspriserna.

Europa

Den europeiska centralbanken skrev ner tillväxtprognoserna för både 2018 och 2019 under månaden.  ECB förväntar sig nu att tillväxten för euroområdet kommer att uppgå till 1,9 procent för 2018 och 1,7 procent för nästa år. Det är en justering från 2 respektive 1,8 från septemberprognosen. De kommunicerar att styrräntan kommer att hållas på nuvarande nivåer åtminstone till efter sommaren 2019.

Det tyska inköpschefsindexet för tillverkning bromsar in från en relativt hög nivå. Indexet minskade från 51,8 till 51,5 i december. Även i Frankrike minskade PMI, men från 50,8 till 49,7 och är därmed under den viktiga 50-nivån, som signalerar för en nedgång i ekonomin.

Sverige

Riksbanken höjde reporäntan som väntat med 0,25 procentenheter till minus 0,25 (tidigare minus 0,5). Det är första gången på sju år som räntan höjs. Enligt Stefan Ingves är den svenska ekonomin i grunden stark, även om konjunkturen nu går in i en lugnare fas. Och konstaterar att även med denna räntehöjning är penningpolitiken fortsatt mycket expansiv och ger stöd åt den allmänna ekonomiska utvecklingen.

Riksbanken lyfter dock fram en hel del osäkerheter som skulle kunna påverka den globala konjunkturen, bland annat brexit, handelskonflikterna mellan USA och stora delar av omvärlden samt Italiens ekonomi.  Efter denna räntehöjning kommer Riksbanken troligtvis ligga still och vänta in ECBs första räntehöjning. Riksbankens egen prognos indikerar att nästa höjning troligtvis sker under andra halvåret 2019, vilket ligger i linje med ECBs egen kommunikation om en första räntehöjning efter sommaren.

Enligt Konjunkturinstitutet bromsar tillväxten in under nästa år och mycket talar för en avmattning av högkonjunkturen. KI sänker sin prognos för nästa år från 1,9 procent till 1,3 procent i BNP-tillväxt.

Konjunkturinstitutets barometerindikator som sammanfattar läget i den svenska ekonomin kom in på 106,3 och var därmed oförändrad jämfört med tidigare månad. Inköpschefsindex för december visar att industrikonjunkturen tappar fart. Indexet sjönk från 55,4 i november till 52 i december och noterade den lägsta nivån sedan början av 2016. Det var främst delindex för produktion följt av orderingång och sysselsättning som bidrog till nedgången.

USA

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde som väntat styrräntan under slutet av månaden. En höjning med 25 punkter vilket innebär att intervallet nu är 2,25 till 2,5 procent. Det var den fjärde höjningen under året från Fed och de håller därmed fast vid sin plan om gradvisa räntehöjningar, men gav samtidigt en duvaktigt besked genom att de sänkte räntebanan

Världens börser har skakat betydligt under 2018 och de flesta slutade i moll. Argentina och Kina finns bland de största förlorarna. Bland vinnarna hittar vi Brasilien och Indien. Generellt så har de varit ett svårt år för tillväxtmarknader. Den starka dollarn är klart negativt för de länder som ha stora lån i amerikanska dollar.

Mycket talar för att världsekonomin fortsätter att växa i stadig takt under 2019. Huvudfrågan är dock vart konjunkturen är på väg. Inflationen kommer att stiga men är inte tillräckligt stark för att räntehotet ska sätta in på allvar och företagens vinstmarginaler är relativt goda men vi ser en avmattning.

Det är lätt att måla en fortsatt ljus bild av världsekonomin där vi fortfarande har vind i segeln, men optimismen står på en bräcklig grund. Vi har definitivt lämnat den lågvolatila marknaden bakom oss och nu möter vi en aktiemarknad som är nervös och därmed högvolatil.

Shaky business. VIX.

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning. Fonden består av 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. Det är en internationellt beprövad modell.

Carnegie Total är aktivt förvaltad av ett erfaret placeringsråd, och målsättningen är att i alla lägen vara den mest attraktiva lösningen för ett långsiktigt sparande, till exempel i ditt pensionssparande.