Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Svenska marknadsräntor backade under mars, vilket var i linje med ledande marknadsräntor globalt. Svagare konjunktursignaler från Europa bidrog till utvecklingen och i Sverige fortsätter inflationen att ligga under Riksbankens förväntningar. Stibor steg dock upp över nollstrecket och avslutade månaden på 0,01 procent. Carnegie Obligationsfond stängde upp 0,51 procent under mars.

Under månaden har vi dragit ned vår exponering mot Danske Banks bostadsobligationer samtidigt som vår relativa exponering mot SBAB har ökat. De statliga bolåneaktören emitterade tidigare i år en säkerställd obligation under ett grönt ramverk. Till en för segmentet rimlig avkastning kan vi genom denna obligation vara med och finansiera utlåning till boenden med en mer hållbar inriktning.

SBAB:s låntagare får en rabatt på sina bolån om de uppnår viss energieffektivitet i sina bostäder och det tycker vi är en positiv incitamentsstruktur som vi gärna ser att fler emittenter av bostadsobligationer tar efter. Nu väntar vi bara på att svenska staten också ska påbörja arbetet med att ge ut gröna obligationer. Det var en av punkterna i det gemensamma programmet mellan S, MP, L och C

Carnegie Obligationsfond har exponering mot stat, kommun, landsting och säkerställda obligationer, främst bostadsobligationer. Detta ger fonden en mycket låg kreditrisk. Den underliggande durationen i portföljen överstiger tre år vilket gör att det finns ett naturligt inslag av ränterisk i portföljen. Förväntningarna avseende fondens avkastning bör vara relativt försiktigt ställda beaktat nuvarande lågräntemiljö.