Stäng

Maj präglades av ett negativt börssentiment. Det var ett stort fokus på det eskalerade handelskriget men också på konjunktursignaler som indikerar en inbromsande konjunktur. Stockholmsbörsen föll med 6,9 procent och småbolagsindex med 2,1 procent. Fonden backade med 3,9 procent i maj.

Catena var fondens bästa innehav med en uppgång om 7,4 procent. Det var generellt en stark månad för fastighetsaktier, drivet av räntor som föll kraftigt från redan låga nivåer. Logistikfastigheter, som är den nisch i vilken Catena verkar, har ett konjunkturkänsligt element. Men samtidigt finns underliggande strukturella drivare.

Många bolag vill inte ha egna lager, vilket driver efterfrågan på logistikfastigheter. Även den växande e-handeln gynnar sektorn.  Catena växer kraftigt organiskt genom att förvärva mark, exploatera och hyra ut och vi tror att den fina utvecklingen kommer att fortsätta.

Även Coor lyckades uppvisa en positiv kursutveckling i maj. Bolaget redovisade i början av månaden en kvartalsrapport med god omsättningstillväxt men kanske en lönsamhet som var lite åt det låga hållet. Vi oroar oss inte över lönsamhetsutvecklingen.

Coor har växt kraftigt organiskt och när bolaget tar en ny stor order brukar det kosta lite initialt, den riktigt fina lönsamheten på ett kontrakt kommer först när verksamheten är inkörd. Så den lägre lönsamheten har goda anledningar. Även i maj vanns flera stora uppdrag, bolaget gör ett bra jobb.

Maj var en svag månad för konjunkturkänsliga aktier i allmänhet och fordonsrelaterat i synnerhet. Concentrics kurs föll med 16,2 procent. Underleverantören till lastvagnsindustrin är ett imponerande företag med en sällsynt hög och stabil lönsamhet. Bolagets kvartalsrapport för årets första kvartal som presenterades i början av maj var inget undantag.

Lönsamheten imponerar. Bolaget lider kortsiktigt av en tappad storkund, men i ljuset av det är det mycket imponerande att kunna leverera rekordlönsamhet. Bolaget annonserade i maj sina första ordrar inom elektrhydrauliska styrsystem, intressant med tanke på den elektrifiering som sannolikt når även lastvagnsindustrin på sikt. Värderingen av detta kvalitetsbolag är låg.

Carnegie Micro Cap är en spetsfond för dig med lite mer kapital att investera.

Läs mer om Select-familjen här!