For å gi deg en bedre opplevelse lagrer vi en del data i cookies. Ved å bruke våre tjenester godkjenner du dette. Les mer
Lukk

Forvalter Mikael Tarnawaski-Berlin plasserer alle sparepengene i eget fond – Carnegie Global.

«Det mest spennende ved jobben min er når alt fungerer og jeg når fram til innsikt om et selskap som jeg tror passer inn i fondet. Jeg får en tydelig fornemmelse, basert på grundig analyse. Siden jeg virkelig graver meg ned i hvert enkelt investeringsobjekt, kommer jeg noen ganger til et punkt der jeg begynner å forstå selskapet på et dypere nivå. Dette øyeblikket – når jeg får en unik innsikt i selskapet – er virkelig fantastisk.»

For Mikael handler det om å finne avvik. De fleste selskap har en «historie» rundt seg – det vil si markedets oppfatning av framtidsutsiktene. «Man tjener ikke penger på å følge markedsoppfatningen. Markedet er egentlig ganske uinteressant for meg. Prising av børsnoterte selskap er ikke annerledes enn prising av unoterte selskap», sier Mikael, som kun jobbet med unoterte selskap – private equity – før han skiftet beite i 2014 og ble fondsforvalter.

«Jeg kommer alltid til å ha alle mine egne og familiens sparepenger i fondet.»

Mikael har alltid vært langsiktig i forvaltningen og sett bort fra børsens daglige svingninger. I stedet retter han søkelyset utelukkende på selskapene. Er forretningsidéen tilstrekkelig? Er ledelsen kompetent? Slike spørsmål bruker Mikael tiden sin på.

«Det er lett å distraheres av informasjonsflyten og børsens daglige kursutvikling. Jeg er overbevist om at det er best å være langsiktig hvis man skal lykkes med investeringene. Carnegie Global passer for dem som er villige til å gå inn med en slik innstilling. Og det samme gjelder meg: Jeg kommer alltid til å ha alle mine egne og familiens sparepenger i fondet. Jeg er i samme båt som alle de andre investorene», sier Mikael Tarnawski-Berlin.

Mikael Tarnawski-Berlin – økonom, småbarnsfar og lesehest

Utdanning: Mastergrad i rettslære (2002) og økonomi (2004) fra Lunds Universitet, samt studier i

Last ned (svensk)

verdivurdering av selskap ved Harvard University.

Karriere: Mikael har tidligere jobbet innenfor private equity hos Eqvitec Partners og management consulting hos The Boston Consulting Group. Mikael startet spesialfondet Pandium Global i 2014 og har forvaltet det med samme fokuserte verdistrategi som Carnegie Fonder anvender. Carnegie Fonder kjøpte Pandium Global i 2018, og fondet fortsetter med samme investeringsfilosofi som tidligere.

Bosatt: Södermalm i Stockholm.

Familie: Kone og to døtre.

Fritidsaktiviteter: Leser og tilbringer tid med familie og venner. Beste bøker om sparing og investeringer: Poor Charlies Almanack (Charlie Munger), The Intelligent Investor (Benjamin Graham) og Margin of Safety (Seth Klarman).

Mer om Carnegie Global

Aktiv nyhet! Nå starter Carnegie Global – derfor et globalt fond, og derfor Carnegie Global.

Underprisede og gode selskap med dyktig ledelse – Carnegie Global finner vinnerne.

Søkelys på bærekraft hos Carnegie Global – Vi velger bort flere bransjer.

Vær med oss fra starten!

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om Global.