Lukk

Oktober var en begivenhetsrik måned preget av kvartalsrapporter samt svak børsutvikling. Carnegie Småbolagsfond falt med 5,95%.

I oktober tok vi inn MTG som en ny posisjon i fondet. Etter en god start på året, til dels drevet av kunngjøringen om at TV-virksomheten skulle selges til danske TDC, har aksjekursen hatt en skuffende utvikling. Et tilbaketrukket bud, en halvårsrapport som ikke oppfylte forventningene, og en utdeling av Kinneviks aksjer i MTG har satt press på aksjekursen. Det er ikke åpenbart at alle Kinnevik-aksjonærene ønsker å være aksjonærer i MTG, men vi anser prisingen som attraktiv. Telias oppkjøp av TV4 i sommer viser at det konsolideres i sektoren, så kanskje er ikke siste ordet sagt når det gjelder MTGs medietjenester. Vi tror at forutsetningene er gode for bedre resultatutvikling i andre halvår. Dessuten vil nok de ufrivillige MTG-eierne selge seg ut innen årets slutt. Selskapets kommende oppdeling skaper etter vår mening tydelige verdier. Den hurtigvoksende delen MTGx kan nemlig ikke prises på samme måte som den stabile TV-virksomheten Nordic Entertainment. Det forventes at oppdelingen finner sted i første kvartal 2019.

Som et ledd i arbeidet med ansvarlige investeringer gikk vi ut av pengespillsektoren i oktober og har solgt fondets posisjoner i Kindred og Catena Media. Etter vår vurdering er begge disse selskapene veldrevne og ansvarlige, men beslutningen gjelder spillbransjen som helhet. Fondet kommer ikke lenger til å investere i denne sektoren.

I tidligere månedsbrev har vi framhevet Elanders’ halvårsrapport som lovende, og nimånedersrapporten som ble publisert i oktober, bekreftet disse forhåpningene. Problemene som tynget lønnsomheten i løpet av året, har blitt løst – samtidig som den sterke organiske veksten fortsetter. Tatt i betraktning lønnsomheten og veksten som selskapet rapporterte i tredje kvartal, er aksjen svært lavt priset.