Lukk

Det nye aksjefondet Carnegie Global holder seg unna flere bransjer, for eksempel olje, kull, våpen og tobakk. Og selskapene som fondet investerer i, må overholde internasjonale konvensjoner om miljø, menneskerettigheter og eierstyring. «Bærekraftige selskap er ganske enkelt bedre selskap», sier forvalteren Mikael Tarnawski-Berlin.

Last ned (svensk)

Den som sparer i et globalt indeksfond som følger MSCI World-indeksen, risikerer å investere i en rekke kontroversielle selskap, for eksempel slike som driver produksjon av atomvåpen, våpen og tobakk eller utvinner olje og kull.

Carnegie Global unngår imidlertid alle disse bransjene og enkelte andre.

Akkurat som de andre forvalterne i Carnegie Fonder har Mikael Tarnawski-Berlin i Carnegie Globals tatt kursene PRI Fundamentals og PRI Essentials, to fordypningskurs om bærekraftige investeringer som arrangeres av PRI Academy.

Forvalterne har derfor dyp kunnskap om hvordan man integrerer bærekraftproblemer i forvaltningen, for eksempel hvordan man priser inn ESG-risiko (miljø, samfunn og selskapsstyring), og om hvordan påvirkningsarbeidet kan effektiviseres.

Som støtte i bærekraftarbeidet har forvalterne analyser fra GES International, som regelmessig vurderer alle selskapene fondene har investert i.

Carnegie Global velger bort:

  • Fossilt brensel
  • Kull
  • Våpen
  • Alkohol
  • Pornografi
  • Tobakk
  • Spill
  • … og selskap som systematisk bryter internasjonale bærekraftstandarder, for eksempel FNs Global Compact
Mer om Carnegie Global

Aktiv nyhet! Nå starter Carnegie Global – derfor et globalt fond, og derfor Carnegie Global.

Underprisede og gode selskap med dyktig ledelse – Carnegie Global finner vinnerne.

Det handler om tålmodighet – Møt forvalter Mikael Tarnawski-Berlin

Vær med oss fra starten!

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om Global.