Lukk

Sammenlign fond

Aksjefond Fond
Én dag
1 måned
2019
Ett år
To år
Tre år
Fem år
Siden starten
NAV-kurs
Honorar
Risiko
Sharpe-forhold
Morningstar
PPM
Hovedsete
Aksjefond
Asia A +0,20% +2,84% +13,63% +8,12% +5,41% +23,91% +53,38% +168,34% 239,32 kr 1,90%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Global B NOK -0,41% +3,92% +16,77% +4,52% +0,60% 99,93 nok 1,55%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Global A -0,16% +4,99% +23,06% +3,66% +31,28% +37,05% +71,78% +88,08% 188,08 kr 1,55%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Indienfond A +0,73% -0,28% +7,31% +6,35% +9,64% +23,22% +66,63% +470,11% 529,67 kr 2,20%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Micro Cap +0,73% +4,04% +26,02% +14,05% +22,88% +36,59% 136,59 kr 2,00%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Rysslands­fond A -0,02% +9,31% +38,74% +32,73% +44,68% +61,77% +67,06% +742,08% 81,96 kr 2,50%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Småbolags­fond A +1,08% +3,98% +19,04% +3,41% +9,82% +16,16% +83,00% +225,55% 325,55 kr 1,60%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Sverigefond A +1,08% +8,56% +24,09% +6,27% +15,39% +35,22% +65,63% +5 432,85% 2 933,88 kr 1,40%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Kombinasjonsfond
Multi A -0,11% +2,28% +4,67% 104,67 kr 1,40%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Strategifond A +0,62% +4,30% +19,45% +9,83% +16,60% +29,65% +51,73% +6 207,74% 1 456,76 kr 1,50%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Strategy Fund 3 NOK +0,62% +4,38% +20,34% +11,03% +15,31% 115,31 nok 1,25%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Strategy Fund 3 SEK +0,61% +4,26% +19,42% +9,79% +16,68% +30,03% +52,52% +1 348,71% 5 898,42 kr 1,25%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Total 3 SEK -0,09% +3,93% +16,38% +7,62% +14,51% +24,03% +23,14% 123,14 kr 1,60%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Total Plus 3 NOK -0,15% +5,27% +5,46% 105,46 nok 1,60%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Total Plus 3 SEK -0,16% +5,16% +7,27% 107,27 kr 1,60%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Rentefond
Corporate Bond 3 NOK -0,01% +0,28% +4,46% +4,08% +5,81% +12,52% +17,13% +32,67% 132,67 nok 0,95%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Corporate Bond 1 EUR -0,02% +0,16% +3,53% +2,82% +3,59% +9,38% +12,24% 112,24 eur 0,60%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Corporate Bond 1 NOK -0,01% +0,31% +4,72% +4,45% +6,55% +13,71% +16,98% 116,98 nok 0,60%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Corporate Bond 1 SEK div -0,02% +0,18% +3,78% +3,08% +3,87% +9,62% +12,38% +52,42% 104,90 kr 0,60%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Corporate Bond 3 EUR -0,02% +0,13% +3,27% +2,47% +2,86% +8,23% +10,15% +16,67% 116,67 eur 0,95%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Corporate Bond 3 SEK -0,02% +0,15% +3,52% +2,72% +3,14% +8,47% +10,42% +330,97% 430,97 kr 0,95%
1
2
3
4
5
6
7
LU
High Yield Select 3 NOK -0,01% +0,80% +7,08% +7,69% +12,27% 112,27 nok 0,85% 1
1
2
3
4
5
6
7
LU
High Yield Select 3 SEK -0,02% +0,65% +6,08% +6,27% +9,71% 109,71 kr 0,85% 2
1
2
3
4
5
6
7
LU
Investment Grade B NOK +0,02% +0,19% 100,19 nok 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Investment­ Grade A +0,02% +0,04% +1,33% +1,36% +1,45% +0,33% +5,00% +692,59% 1 173,06 kr 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Likviditets­fond A 0,00% +0,06% +0,47% +0,07% -0,14% +0,18% +0,49% +208,20% 1 213,08 kr 0,30%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Vis detaljer

Informasjon

% En dag

Fondets utvikling siden forrige handelsdag, fratrukket forvaltningshonorar.

% 30 dAGER

Fondets utvikling de siste 30 dagene, fratrukket forvaltningshonorar.

Nav-kurs

Når du sparer i et fond, kjøper du andeler i det. Verdien av andelene beregnes daglig ved at den totale verdien av fondets eiendeler deles på totalt antall andeler i fondet. NAV er en forkortelse for «nettoandelsverdi», og NAV-kursen er den daglige verdien av en fondsandel.

HONORAR

Forvaltningshonoraret oppgis i prosent per år, men beregnes og belastes daglig. Hver dag trekkes 1/365 av forvaltningshonoraret fra. Deretter beregnes andelskursen. Du finner fullstendig informasjon om gebyr som er tatt ut av fondet i løpet av året i fondets kiid.

Risiko

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre avkastningsmuligheter. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Morningstar

Morningstar er en analyseleverandør som sammenligner fond som har lignende investeringsmandat. Jo bedre historisk avkastning sammenlignet med honorar og risikonivå, desto høyere rating. Fem stjerner er den høyeste karakteren. Fondet må ha minst tre års historikk.

Hovedsete

Fondene våre er registrert enten i Sverige eller Luxembourg, der skatteforholdene er annerledes. Les mer om forskjellen i årsrapportene våre, i fanen Om oss.

1 Gebyr: 0,85 prosent + variabelt gebyr på 20 prosent for all avkastning over Stibor 90 dager + 2 prosentpoeng. Stibor-gulv = 0. Resultatavhengig gebyr beregnes daglig og dekkes kollektivt fra fondet. Total årlig fast og resultatavhengig gebyr kan ikke overstige 2 prosent av fondets verdi beregnet på grunnlag av rullerende tolvmånedersperioder.
2 Gebyr: 0,85 prosent + variabelt gebyr på 20 prosent for all avkastning over Stibor 90 dager + 2 prosentpoeng. Stibor-gulv = 0. Resultatavhengig gebyr beregnes daglig og dekkes kollektivt fra fondet. Total årlig fast og resultatavhengig gebyr kan ikke overstige 2 prosent av fondets verdi beregnet på grunnlag av rullerende tolvmånedersperioder.

Aksjefond

Kombinasjonsfond

Rentefond