Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Under maj präglades marknaderna växelvis av högsommarvärme och politisk oro. Inledningsvis lättade spänningarna mellan USA och Kina och vi såg att riskaptiten återvände till marknaderna. Primärmarknaden var aktiv inom både investment grade- och high yield-segmentet, där många emittenter ville refinansiera eller ta in nytt kapital före sommaren.

Mot slutet av månaden kom nyheter om att den tilltänkta italienska premiärministern misslyckats i sina försök att bilda en regering. Detta fick marknaderna att återigen fly risk som sydeuropeiska krediter, vilket även smittade av sig på övriga marknader där sentimentet överlag blev svagt, och vi såg de kraftigaste rörelsen på över ett år. I denna turbulenta miljö kan vi konstatera att nordiska krediter stod sig väl.

På hemmamarknaden noterades fallande räntor samtidigt som vi såg ett trendbrott i den fallande kronan som stärktes gentemot framförallt euron. Riksgälden beslutade att stegvis köpa svensk krona till ett belopp om maximalt 7 miljarder kronor för att minska kostnaden för den svenska statsskulden.

I maj var vi aktiva inom primärmarknaden och deltog bland annat i gröna nyemissioner från Landshypotek, Skanska, Humlegården. Carnegie Corporate Bond steg med 0,12 procent under månaden och är upp 0,25 procent under året. Vi fortsätter att hålla durationen kort för att minimera ränterisken i portföljen. Vi försöker även begränsa marknadsrisken genom att till stor del investera i obligationer med kortare förfall även om vi i vissa fall kan premiera en attraktiv marginal framför förfallotid.

En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi fortsätter med en balanserad portfölj för att ta höjd för eventuellt ökad volatilitet framöver. Vad gäller fondens avkastning så var 2017 ett mycket starkt år mot bakgrund av ECB:s stödköp och en allmän hög riskaptit. Under 2018 förväntar vi oss därför en något mer normaliserad avkastning baserad på kuponger, snarare än stigande obligationspriser som bidrog en stor del till avkastningen under 2017.