Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Medan centralbanker i väst går mot höjningar har den ryska centralbanken nu börjat sänka sin styrränta. S&P höjer utsikterna för Ryssland och Carnegie Rysslandsfond steg 1 procent i mars och är upp 42 procent senaste året.

Oron för oljeprisets framtida utveckling har ökat på sistone. Den amerikanska skifferoljeproduktionen har fortsatt att öka och de amerikanska oljelagren har inte minskad. Fler och fler bedömare börjar också ifrågasätta OPEC:s vilja och möjligheter att förlänga de nuvarande produktionsbegränsningarna. Dessa löper ut per den sista juni och det är tveksamt om förutsättningarna för ett nytt avtal finns. Fokus är nu på de amerikanska lagersiffrorna och förhoppningen är att USA:s ”driving season”, som snart börjar, ska få lagren att falla.

S&P har uppgraderad Rysslands ”Outlook” från stabil till positiv (BB+). De förväntar sig att tillväxten i Ryssland ska stärkas till i genomsnitt 1,7 procent per år mellan 2017 och 2020. Man noterar också att den ryska staten har en fortsatt låg skuldsättning. Rubeln, som varit oväntat stark hittills i år, stärktes ytterligare på beskedet.

Den ryska centralbanken sänkte reporäntan med 25 punkter till 9,75 procent. Banken hade hållit räntan på 10 procent sedan september och sänkningen signalerar nu att en ny räntesänkningscykel börjar. Inflationen har fallit kraftigt under den senaste tiden och är nu nere på nästan 4 procent på årsbasis. Vi förväntar oss fortsatta sänkningar framgent.

De tillväxtindikatorer som kom för februari var besvikelser. Inhemsk efterfrågan är fortsatta svag. Detaljhandelsförsäljningen sjönk till exempel med 2,6 procent på årsbasis. Orsakerna är de svaga reallöneökningarna och ett ökat sparande. Den genomsnittliga disponibla inkomsten sjönk med 4,1 procent i februari och industriproduktionen föll 2,7 procent, också det på årsbasis.

Den ryska myndigheten för statlig egendom har beordrat att alla statliga företag ska reservera 50 procent av vinsten till utdelning. Den konstaterar att den federala budgeten räknar med utdelningar av den storleken. Bolagen kommer i vanlig ordning att protestera mot utdelningskraven. De återstår att se vad som kommer att betalas ut, framför allt vad gäller Gazprom, Transneft och Rosneft.