Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Riksbanken valde som väntat att låta styrräntan ligga oförändrad vid sitt möte i slutet av oktober. Fokus ligger nu snarare på hur riksbankschef Stefan Ingves, som nyligen fått förlängt mandat av Riksbanksfullmäktige, kommer att agera när det gäller QE-programmet och fortsatta köp av statsobligationer.

Med ett vakande öga på hur ECB planerar eventuella stimulanser för 2018 är nu en stor del av utestående svenska statsobligationer redan köpta av Riksbanken. Dessutom avtar det statliga lånebehovet vilket gör att utbudet av statsobligationer minskar. Mycket talar för att de penningpolitiska stimulanserna snart fasas ut och Riksbankens egen prognos talar om en första räntehöjning i mitten av 2018.

Stibor handlades lägre under månaden och stängde på -0,54 procent. Räntan på tvååriga statsobligationer backade också och avslutade oktober på -0,78 procent. Likviditetsfonden noterade små rörelser under månaden och stängde ned 0,02 procent samtidigt som statsskuldväxlar backade med 0,05 procent.

Vi har under månaden sålt en obligation i fastighetsbolaget Rikshem med kort tid kvar till förfall och istället köpt en längre kredit som erbjuder bättre underliggande avkastning. Vid månadsskiftet september/oktober genomförde vi en liknande övning i fastighetsbolaget Akelius. Vi har varit investerade i bolaget sedan de fick officiellt kreditbetyg motsvarande Investment Grade och vi tycker att bolaget utvecklats i rätt riktning med en väl diversifierad fastighetsportfölj, låg skuldsättning och minskad säkerställd finansiering vilket är gynnsamt för oss obligationsinnehavare. Vår exponering har gett ett tydligt positivt bidrag till portföljens utveckling och det skulle inte förvåna oss om Akelius framöver kommer att få en högre rating inom kategorin för Investment Grade.

Carnegie Likviditetsfond är alternativet för den försiktige placeraren. Riskprofilen är låg både när det gäller kredit- och ränterisk och portföljen har en god spridning mellan obligationer med exponering mot stat, kommun, bank, bostäder och stabila företag.