Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Efter varma och aktiva månader har sommarlugnet tagit överhanden under juli och månadens handel har gått i stiltje, både vad gäller primäremissioner och sekundärhandel.

Den starka rapportsäsong som dragit igång har givit bränsle till riskaptiten som efter en mycket svag vår dragit upp marknaderna för primärt globalt handlade högavkastande krediter. Samtidigt har förändringar i handelskrigen påverkat sentimentet upp eller ner från dag till dag. Den ökade volatiliteten som vi sett under första halvåret fortsatte och vi ser stundtals kraftiga rörelser. Norden har fortsatt vara mer stabilt, och merparten av fondens innehav rapporterar först under augusti.

Carnegie High Yield Select sjönk under månaden 0,44 procent och är under året upp 1,24 procent. Återigen är det Lebara som driver volatiliteten i fonden. Större namn som handlas globalt påverkas mer av generell riskaptit, medan mindre lokala och mer nordiskt handlade obligationer utvecklats jämnare. Den sistnämnda kategorin utgör majoriteten av portföljen.

I slutet av månaden kom Lebara och obligationsägarna överens om att ge bolaget ytterligare 1 månad för att slutföra revisionen för 2017 mot att vi i gengäld får högre ränta. Vår bedömning är att detta fortsatt är ett administrativt problem, även om det på sikt kan spilla över till ett operationellt, och att bolaget faktiskt närmar sig slutet av processen. Varför påverkas då kursen så pass mycket? Marknaden behöver konkret information för att kunna sätta ett relevant pris på den underliggande verksamheten. I väntan på revisionen är många avvaktande vilket skapar ett vakuum i handeln där obligationspriset har svårt att hitta rätt nivå givet avsaknaden av aktuell information.

Inom bostadssektorn har vi sett flera utvecklare ta stryk under en längre tid och har under månaden ökat vår exponering något mot främst hyresfastigheter.