Stäng

Carnegie Afrikafond backade 1,8 procent i februari och är upp 8,2 procent under årets två första månader.

Den sydafrikanska marknaden var stark i lokala termer men en försvagad valuta gentemot kronan fick marknaden att falla räknat i svenska kronor. Egypten fortsatte sin återhämtning. Flera positiva bolagsresultat gav ytterligare stöd till marknaden och sammantaget steg börsen med 8 procent. Den nigerianska marknaden var också stark, trots det försenade valet. Försenade val är inget ovanligt i Nigeria varför marknaden tycktes ta omständigheterna med ro. Bra helårsresultat från flera nigerianska banker under månaden stärkte marknaden ytterligare. Fonden passade på att avyttra samtliga innehav i Nigeria under månaden.

Den egyptiska centralbanken sänkte lite oväntat räntan vilket mottogs positivt. Fondens innehav i bankerna Credit Agricole Egypt och CIB kom med starka årsresultat som fick aktierna att reagera positivt. Credit Agricoles utdelning överträffade de flestas förväntningar vilket också var positivt.

I Sydafrika fortsätter osäkerheten kring det statliga Eskom att skapa osäkerhet kring statsfinanserna och landets kreditvärdighet. I framträdanden av presidenten och finansministern tycks en lösning vara på väg som innefattar dels ett statligt övertagande av en del av skulden, samt en eventuell uppdelning av bolaget i tre delar något som flera ser som positivt. Kreditinstituten har dock ännu inte kommit med någon tydlig åsikt i frågan varför det fortfarande råder en del osäkerhet kring landets kreditvärdighet. Det sydafrikanska valet har beslutats att ske i maj 2019 och förhoppningarna är stora på vad Ramaphosa kan åstadkomma med avseende på reformer om han får ett starkt mandat i valet.

Lucara Diamond meddelade att man hittat ytterligare en stor diamant vilket marknaden reagerade positivt på. Bolaget rapporterade även helårsresultat som var under förväntningarna i framförallt Q4. Däremot verkar kassaflödet vara starkt och delar av den oväntat svaga Q4 kan härledas till avskrivningar. Bolaget återupprepade sin avsikt att behålla utdelningen vilket är positivt.