Stäng

I början av juli fortsatte långräntor att sjunka i kölvattnet av Storbritanniens utträde ur EU men har under resten av månaden gått upp något för att vara oförändrade totalt på månaden.

De hemska terrordåd vi har bevittnat under sommaren har haft begränsad effekt på marknaden i allmänhet och räntemarknaden i synnerhet. Reporäntan lämnades oförändrad av Riksbanken i början av juli och i övrigt är det väldigt låg aktivitet i sedvanlig ordning under juli månad.

Ränterörelserna har varit relativt stora för att vara juli och en tioårig svensk statsobligation handlas på drygt 0,08 procent. Stibor är i dagsläget -0,58 procent, ned från -0,49 procent per i slutet av maj.

Carnegie Obligationsfond utvecklades positivt och fonden steg med 0,26 procent och är upp 2,76 procent på året. Durationen är fortsatt oförändrad runt 3,5 år, vilket är i det lägre spannet av fondens mandat att jämföra med index som ligger runt 5,5 år.

Med negativ ränta upp till numera 8 år på statsobligationer och rörliga referensräntor kan inte löpande avkastning bli positiv i tillgångslaget men det kan den däremot om räntor fortsätter falla. Den stora frågan är om inflationen vänder så Riksbanken kan höja styrräntorna och återgå till mer normala nivåer. Denna fond kommer ha en positiv avkastning om svenska räntor fortsätter falla.