Stäng

Den positiva utvecklingen för företagsobligationer på världens tillväxtmarknader fortsatte även under april. Under månaden var det även ordentlig fart avseende nyemissioner och preliminära siffror indikerar att vi fick ett nytt rekord gällande emissioner av krediter på världens tillväxtmarknader för en enskild månad.

Från att vi vid årsskiftet låg i nivå med snittet för kreditmarginaler på tillväxtmarknader sedan 2010 handlas dessa nu väsentligt tightare. Detta i kombination med fallande amerikanske långräntor har bidragit till en mycket stark start av 2019. Beaktat den starka inledningen samt att vi ser ett ökat utbud av emissioner är det rimligt att vi nu kan se en något lugnare utveckling för tillgångsslaget framöver. Carnegie Emerging Markets Corporate Bond gick upp med 0,44 procent under april och hittills i år har fonden gått upp med 2,7 procent.

Utvecklingen för fonden är i år ungefär i linje med den för vår nordiska företagsobligationsfond, Carnegie Corporate Bond. De båda fonderna har en likartad riskprofil, även om fjolåret blev ett år då Emerging Markets hade en väsentligt svagare utveckling jämfört med nordiska företagsobligationer.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond kommer i början av juni i år att fusioneras med Carnegie Corporate Bond. Skälet till detta är framförallt att Carnegie Emerging Markets Corporate Bond, på grund av sin ringa storlek, inte förväntas kunna förvaltas på ett effektivt sätt utan stora kostnader för andelsägarna.