Stäng

I april steg Carnegie Småbolagsfond med 4,15 procent. Kvartalsrapporterna för årets första kvartal började levereras, och generellt överträffades förväntningarna. Konjunkturen har utvecklats starkare än väntat i början av året, så enkelt uttryckt har konjunkturkänsliga bolag haft en bättre vinstutveckling än väntat.

Fondens bästa innehav i april var Nordic Waterproofing med en kursuppgång om 16,2 procent. Takpappstillverkaren gjorde ett mindre förvärv under månaden, som såg attraktivt ut, men det var nog snarare en allmän optimism kring nordisk byggsektor som satte fokus på aktien. Aktien är trots en god kursutveckling fortfarande attraktivt värderad.

Även Loomis hade en stark månad med en uppgång om 13,4 procent. Här var det kanske lite svårare att se en naturlig förklaring. Marknaden för kontanthantering är inte särskilt konjunkturkänslig. Ur vårt perspektiv är Loomis ett mycket välskött bolag med en attraktiv värdering. Efter månadens utgång rapporterade Loomis en stark kvartalsrapport. Vi ökade innehavet i april.

Peab, fondens största innehav, hade en bra månad med en kursuppgång om 13,2%. Inte heller Peab rapporterade sitt kvartalsresultat i april, så även här skall man se kursutvecklingen som en indikation på en optimism kring svensk byggmarknad. Ett annat av fondens innehav, det lilla svenska byggbolaget Serneke, rapporterade ett starkt kvartalsresultat i början av maj. Serneke är liksom Peab en ren exponering mot svensk byggmarknad.

Byggmax rapporterade ett kvartalsresultat som var något svagare än väntat. Det var den förvärvade enheten Skånska Byggvaror som inte levde upp till förväntningarna, annars var rapporten ganska mycket i linje med prognoserna. Det är uppenbart att kombinationen amorteringskrav och minskat rot-avdrag gör att det inte är lika bra fart i butikerna som under förra året. Vi är dock snart igenom perioden med starka jämförelsetal drivet av dessa faktorer, och underliggande utvecklas verksamheten ganska bra. Värderingen av Byggmaxaktien är idag väsentligt lägre än historiskt, och även låg i absoluta tal. Vi tror att det i grunden välskötta bolaget går mot en ljus framtid. Aktien backade med 2,9 procent i april.