Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Kreditmarginaler för obligationer på världens tillväxtmarknader gick isär under mars vilket bidrog till en relativt svag månad för tillgångsslaget. Trumps utspel avseende tullar mot utvalda varor bidrog till ökad osäkerhet och Carnegie Emerging Markets Corporate Bond gick ned med 0,36 procent under månaden.

Under mars hade den nya amerikanska centralbankschefen Jerome Powell sitt första möte och som väntat höjdes styrräntan med 0,25 procentenheter samtidigt som FED bedömer att det kommer att bli ytterligare två höjningar under 2018. Det är i linje med vad som tidigare kommunicerats och dämpade därmed spekulationer om att centralbanken skulle vara än mer aggressiv i det korta perspektivet.

Den amerikanska yield-kurvan är just nu väldigt flack, d.v.s. det är relativt liten skillnad mellan korta och långa räntor. En alltför drastisk höjning av styrräntan skulle kunna bidra till att skillnaden krymper ytterligare och leda till oro för att yield-kurvan inverterar. I ett sådant scenario, där de korta räntorna är högre än de långa, ses det normalt som en signal om en förestående recession. Det är säkerligen en svår övning att genom penningpolitiken balansera ekonomin, särskilt med den osäkerhet som finns kring den politiska agendan. Kanske är det därför naturligt för centralbanken att agera succesivt istället för att skicka ut alltför aggressiva signaler.

I portföljen har vi endast gjort några mindre justeringar. Vi ökade något i Vostok New Ventures samtidigt som vi i valde att anmäla vårt innehav i den kinesiska PC-tillverkaren Lenovo till återköp till en förhållandevis förmånlig kurs.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond har en portfölj med god diversifiering mellan krediter inom såväl Investment Grade som High Yield. Dessutom har innehaven en god geografisk spridning och förhållandevis låg ränterisk. Vi får ner volatiliteten i fonden ytterligare genom att valutasäkra innehaven i portföljen.