Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Världsekonomin fortsätter att utvecklas starkt. Under årets andra kvartal steg exempelvis USA:s BNP med 4,1 procent och Sveriges med 3,3 procent. Det finns vissa engångsförklaringar till den höga tillväxten, men sifforna är ändå starka. Bolagens halvårsrapporter bekräftar bilden.

John Strömgren, förvaltare av Carnegie Strategifond.

Juli blev också en bra månad för aktiemarknaderna. På räntemarknaden var det relativ lugnt, men kreditspreadarna krympte. Även det ett tecken på att bolagen utvecklas bra. Värdepappersmarknaderna förefaller att under en lång tid haft överseende med politiska utspel som skapat osäkerhet. Däremot verkar marknaden ta hotet om handelskrig på allvar. Det är nog en viktig förklaring till att de asiatiska aktiemarknaderna, däribland den kinesiska, utvecklas svagt. Carnegie Strategifond steg med 2,3 procent i juli.

Lifco, som kom med en svag rapport för årets första kvartal, visade med halvårsrapporten att bolaget är tillbaka med hög och lönsam tillväxt. Kursreaktionen blev också starkt positiv. Volvo kom också med en likaledes stark rapport med marginaler nära Scanianivåer. Den positiva kursreaktionen uteblev dock, då marknaden nu räknar med att kvartalet utgjorde toppen i denna cykel. Med lite betänketid har ändå Volvoaktien börjat stiga tillsammans med andra konjunkturkänsliga bolag.

Skogsbolagens aktier har annars gått ned överlag med Storas svaga rapport som utlösande faktor. Fonden äger inte Stora, men väl Holmen som inte rapporterar förrän i augusti. Bränderna har antagligen också bidragit till den negativa utvecklingen även om det handlar om relativt små värden i förhållande till det samlade skogskapitalet. Bankerna har redovisat stabila rapporter. Ännu verkar inte de nya konkurrenterna ha satt märkbar press på bolånemarginalerna.

Noterbart är också delårsrapporter numera ofta resulterar i extrema kursrörelser. Bolag som prisats för sin konjunkturokänsliga höga tillväxt, till exempel Facebook och Twitter, fick se sina aktier falla med nära 20 procent när rapporterna offentliggjordes. Återigen påmindes marknaden om att även höga värderingar måste ses som en risk.