Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Det finns uppenbara risker för bakslag på den svenska bostadsmarknaden. Vi föredrar därför bolag med verksamhet utomlands och inom infrastruktur.

Efter att aktiemarknaderna var relativt svaga under sommarmånaderna kunde september bjuda på generellt stigande aktiekurser, inte minst i Sverige. Under de senaste månaderna har dock den norska varit Nordens bästa marknad med hjälp av ett högre oljepris. I slutet av september presenterade också president Trump ett skatteförslag innebärande bland annat betydligt lägre skattebelastning för amerikanska företag, vilket spätt på förväntningarna om hög vinsttillväxt. Geopolitisk oro, som den kring Nordkorea, har inte påverkat marknaderna i någon större omfattning. Räntorna har varit stabila, men kreditmarginalerna har vidgats en aning, vilket var länge sedan vi såg. Den svenska kronan försvagades när det blev klart att Stefan Ingves blir kvar som Riksbankschef. Fonden steg med 2,6 (2,6) procent under september.

Under sensommaren har svenska byggrelaterade bolag haft en svag utveckling. Även vissa bolag med stort beroende av inhemsk konsumtion har utvecklats relativt svagt. Media har även rapporterat om negativa tecken på bostadsmarknaden. Vi har medvetet valt att undvika bolag med starkt beroende av svensk bostadsmarknad. Det gäller även bank där fonden äger obligationer, nordiska banker och/eller bank med mindre exponering mot bostadsutlåning. Dessvärre är marknaden inte alltid så noga i sin urskiljning.

Trots relativt starka rapporter från Skanska och Bonava föll de från juni till september med som mest drygt 13 procent. Skanska har drygt 10 procent av sin omsättning relaterad till svensk bostadsbyggnation. Bonava är förvisso en ren bostadsutvecklare men merparten av projekten och huvuddelen av tillväxten finns utanför Sverige (främst Tyskland). NCC föll även under perioden och inte heller här finns någon större exponering gentemot svensk bostadsutveckling utan istället är det infrastruktur och kommersiella projekt som dominerar. En vinstvarning i september efter rapport föranledde en negativ kursreaktion, men även innan dess hade aktien tappat 15 procent.

Givet utvecklingen på svensk bostadsmarknad under senare år finns det risk för bakslag, vilket gör att vi fortsatt undviker bolag med stort beroende direkt och indirekt av svenska bostadspriser. Kursreaktionen i de byggrelaterade bolag vi äger anser vi dock vara överdriven givet verksamhetens inriktning. Under september har även Skanska och Bonava stigit något, om än inte lika mycket som marknaden.

Under månaden har fonden bytt ut sina SEB-obligationer mot SEB-aktier. Skälet är främst att vi tycker aktien utgör ett bättre alternativ givet nuvarande värdering. Obligationen ger en ränta till förfall på 2,5 procent samtidigt som aktien har en direktavkastning om 5 procent. SKF-aktien har fallit omotiverat mycket efter rapport. Fonden har därför köpt aktier, främst finansierat med ett minskat innehav av Industrivärden.