Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Carnegie Micro Cap steg med 0,8 procent i januari, småbolagsindex steg med 0,6 procent och Stockholmsbörsens breda index steg med 1,6 procent. Riktigt små bolag hade en svagare utveckling.

Installationsbolaget Instalco hade en positiv utveckling och steg med 11 procent. Bolaget avslutade 2017 med att genomföra ett stort förvärv och genomförde två mindre förvärv i januari. Bolaget har som en del av sin affärsidé att växa genom förvärv och vi tycker att det är positivt att de levererar på detta. Oron på den svenska bostadsmarknaden har smittat av sig på Instalcos aktiekurs, dock är bolagets exponering mot svenskt bostadsbyggande begränsad. Det är framförallt byggnation och renovering av kontor och offentliga byggnader som har komplexa installationer och här ser vi en fortsatt god efterfrågan. Bolaget har därtill en nordisk exponering. Aktien är lågt värderad.

I januari tog vi in spelutvecklaren Stillfront som ett nytt innehav i fonden. Vi deltog i den nyemission som genomfördes i samband med förvärvet av tyska Goodgame Studios. Kursutvecklingen efter att affären annonserats blev mycket positiv så vi fick en bra start på vår investering. Vi gör bedömningen att dataspelsektorn generellt har ljusa framtidsutsikter drivet av bland annat ett allt snabbare bredband och mer kraftfulla mobila enheter. Naturligtvis kommer branschen att ha såväl vinnare som förlorare men vi imponeras av Stillfronts historik och finner aktiens värdering attraktiv.

 

Knowit, fondens största innehav, hade en bra månad med en kursuppgång om 7 procent. Branschkollegan HiQ presenterade i januari en stark kvartalsrapport för förra årets fjärde kvartal och vår bedömning är att marknaden för IT-konsulter varit god såväl i slutet på förra som i början på detta år. Knowit har länge levererat minst lika bra tillväxt och lönsamhet som konkurrenterna men trots detta haft en lägre värdering. Enligt vår bedömning gäller det fortfarande. IT-konsultmarknaden har naturligtvis cykliska inslag men vi ser även en strukturell tillväxt då många företag och organisationer har stora digitaliseringsbehov. Knowit är en populär arbetsgivare, något som är viktigt för en fortsatt organisk tillväxt.

Serviceföretaget Coor genomförde i januari inte mindre än tre förvärv i Norge och Danmark. Vi ställer oss positiva till bolagets förvärvsstrategi. Coor har uppvisat en god organisk tillväxt under 2017 men att komplettera med förvärv tror vi är bra för såväl bolaget som aktieägarna. Bolaget har under året genomfört en välbehövlig renodling av den norska verksamheten och har nu en enligt vår bedömning en ändamålsenlig struktur. Det bör finnas utrymme för fortsatt tillväxt, såväl organisk som förvärvad och i ljuset av det är aktiens värdering attraktiv. Kursen steg med 6 procent i januari.