Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Sedan starten 1988 har Carnegie Strategifond stigit med 5 247 procent, eller i genomsnitt 14,6 procent per år. Direktavkastning, diversifiering och långsiktighet är knepen, säger John Strömgren, som har förvaltat fonden sedan 1996.

Det är den 15 mars 2017 och H&M har precis presenterat försäljningssiffror som får aktien att rasa med 5 procent, och aktien handlas nu på samma nivå som 2013. Simon Blecher, som förvaltar Carnegie Sverigefond där H&M är det tredje största innehavet, är så arg att man knappt törs titta på honom. Han avreagerar sig på telefon med någon mäklare, och sedan genom att springa på löpbandet.

Även John Strömgren har anledning att vara irriterad på H&M, klädjätten som den senaste tiden har presenterat den ena besvikelsen efter den andra, och som är ett av de tio största innehaven i hans Carnegie Strategifond. Men John rycker på axlarna.

– Det är klart det är tråkigt när det går dåligt för ett innehav som H&M, men det är ju precis därför man diversifierar sin portfölj. Det är hela poängen. Om alla innehav alltid gick bra så skulle det vara lite för enkelt, säger han.

Diversifiering är ett återkommande ord när John Strömgren förklarar sin och Carnegie Fonders förvaltningsfilosofi. ”Långsiktighet” är ett annat och ”direktavkastning” ett tredje.

Läs mer om Carnegie Strategifond här!

– Diversifiering är avgörande. Ta till exempel Holmen. Både jag och Simon gillar det bolaget väldigt, väldigt mycket, men vi skulle aldrig ha bara Holmen i våra portföljer. Det finns nämligen inget bolag som är riskfritt. Säg att kronan skulle stärkas väldigt mycket, eller att Holmens fantastiska skogsbestånd skulle drabbas av någon exotisk ohyra, eller att nya typer av förpackningar konkurrerar ut kartong? Man måste diversifiera!

John Strömgren har förvaltat Carnegie Strategifond sedan 1996.

Men diversifiering är en konst i sig. Diversifiera för mycket och du blir sittandes med en indexfond, eller diversifiera fel och du lurar dig själv. John Strömgren diversifierar Carnegie Strategifond exempelvis genom att investera i både aktier och i företagsobligationer, i hela Norden och i olika branscher.

Så har det dock inte alltid sett ut i Carnegie Strategifond, som startade 1988. John Strömgren tog över ”Stratten” 1996 och minns en fond som var annorlunda dagens tappning, men vars kärna faktiskt finns kvar.

– I grunden fanns samma värdefilosofi som i dag, med fokus på lågt värderade bolag av bra kvalitet. Däremot hade vi inte samma fokus på direktavkastning som i dag, och dessutom var fonden lite mer spretig. Vi hade till exempel en del utomnordiska innehav, bland annat i Ryssland.

Tillsammans med sina kollegor har John Strömgren sedan dess vidareutvecklat fondens inriktning. I dag investerar den sedan länge i både aktier med bra utdelning och i företagsobligationer med bra ränta, i hela Norden. Målet är att skapa en bra fond för långsiktigt sparande, med bra avkastning till en mer begränsad risk än en ren aktiefond.

Att förvaltningen har lyckats vittnar fina vitsord från såväl Morningstar som Privata Affärer och Placera.nu om. Och inte minst avkastningen. I Morningstars omfattande databas över fonder (morningstar.se) ligger Carnegie Strategifond i kategorin ”Blandfond, SEK balanserad” där den konkurrerar med 59 andra blandfonder. Tillsammans med sin systerfond Carnegie Strategy är Carnegie Strategifond nummer ett på listan, på tre år, fem år, tio år och 15 år. Längre historik finns inte hos Morningstar, men andelsägare som varit med från start har alltså fått 5 000 procents avkastning.

Över tid består Carnegie Strategifond av 60 procent aktier och 40 procent företagsobligationer, vilket alltså har visat sig vara en framgångsrik modell för att skapa hygglig avkastning till en balanserad risk. När detta skrivs är dock aktieandelen lite större än normalt, närmare 70 procent.

– Det är direktavkastningen som styr och i dag är den helt enkelt mer attraktiv i aktier än i krediter. När ränteläget är så lågt som i dag så faller en stor del av obligationsmarknaden bort för vår del. Det är svårt att få bra risk reward inom krediter just nu. Det vi är ute efter är krediter som ger runt 4-6 procent, men det är svårt. Däremot finns en hel del krediter som ger 8-10 procent, men med det följer en kreditrisk som vi tycker är alldeles för stor. Även börsen har gått upp, men där finns fortfarande aktier med bra direktavkastning, säger John Strömgren.

Läs mer om Carnegie Strategifond här!

Som alla Carnegie Fonders förvaltare är John Strömgren en typisk ”bottom up-förvaltare”, ett anglosaxiskt begrepp som beskriver hur fokus ligger på företagsekonomi snarare än nationalekonomi. Eller som John säger:

– Som top down ska man ha en massa åsikter om Kina, politiska val, Trump, oljepriset och Brexit och sedan försöka anpassa portföljen på något sätt. Det är ju som dömt att bli tokigt. Om man är bottom up och värdeinvesterare, som vi, så väljer man i stället hållbara och uthålliga bolag som klarar att ta sig igenom svackor.

Simon Blecher förvaltar Carnegie Sverigefond.

Samtidigt diskuterar John Strömgren gärna makrofrågor, och även där går han ofta mot strömmen. I dag är till exempel många inställda på att inflationen och räntan är på väg upp, men John är tveksam. Han pekar på att räntan trendmässigt har fallit i över 30 år, och har svårt att se att den ska skjuta i höjden bara för att USA:s nya president pratar om investeringar i infrastruktur. Det som talar emot att räntan ska upp, enligt John, är framför allt västvärldens demografi. En åldrande befolkning innebär en lägre konsumtion, vilket i kombination med ett gigantiskt pensionsunderskott talar för låg inflation och låga realräntor.

– Räntan kanske inte ska sjunka mer, men jag tror inte att den ska gå upp så mycket heller, säger John Strömgren.

Räntan kan gå upp och den kan gå ned, samma sak gäller valutor, råvaror och konjunkturen. Alla dessa makrofrågor är spännande, kanske för att de är så svåra att förutspå – och just därför fokuserar John och hans kollegor i stället på företag.

– Många kanske tror att förvaltarens uppdrag är att göra en massa saker i fonderna, men som jag ser det är det precis tvärtom. Less is more. Det gäller att hitta en portfölj med bra balans och sedan våga hålla fast vid sina innehav.

Men Telia då, och H&M? Två innehav som har lämnat en hel del över att önska de senaste åren?

– Ja, vi borde kanske ha sålt Telia, det är ju rätt tydligt så här i efterhand. Samtidigt gör ju Telia en hel del rätt nu, för en gångs skull, inte minst genom att lämna Centralasien. Utdelningen blir förvisso lägre, men man måste komma ihåg att också riskpremien sjunker ordentligt. I grunden är Telia trots allt ett lågt värderat bolag med en stark position och en bra utdelning. Det stora problemet är att huvudägarna inte styr bolaget. Ska man vara efterklok så är det att man inte ska äga bolag med den typen av huvudägare

– H&M är ett annat exempel på innehav som haft det motigt, och där är ägarna ändå raka motsatsen till Telias ägare. H&M har en stark, bra och långsiktig ägare i familjen Persson, men har så mycket annat mot sig just nu: ökad konkurrens, ofördelaktiga valutor, lägre konsumtion och dåligt väder. Kanske är H&M fortfarande för högt värderat, jag vet inte, säger John Strömgren.

– Jag får kolla med Simon vad han tycker. Om han har lugnat ned sig.

Tre spartips från John
  1. Diversifiera! ”Sprid riskerna mellan olika bolag och branscher, och gärna utanför Sverige. Med jobb i Sverige, bostad i Sverige och svenska aktiefonder i portföljen tror jag att många svenskar skulle minska sin risk genom att investera en del utomlands.”
  2. Var långsiktig! ”Egentligen är det enkelt. Köp bra bolag och behåll dem. Och om du tittar till din portfölj en gång per år i stället för varje dag så ökar du chansen att bli positivt överraskad mångfalt. Och vem vill bli besviken?”
  3. Återinvestera! ”Ränta på ränta-effekten är förstås en stor del av förklaringen till Strategifondens uppgång på 5 000 procent. Om man investerar bra bolag som ger bra utdelning och återinvesterar utdelningen, så kan man få en fantastisk avkastning.”

Läs mer om Carnegie Strategifond här!