Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Överlag var april en starkare månad för riskfyllda tillgångar jämfört med de två föregående, även om den geopolitiska oron finns kvar i bakgrunden med handelskrig, relationen till Nordkorea, kriget i Syrien och ryska sanktioner med mera.

Under framförallt slutet av månaden började första kvartalets resultat rapporteras in, vilka överlag var enligt förväntan eller till och med något bättre. Merparten av bolagen i Carnegie High Yield Select kommer dock med sina kvartalsrapporter i maj.

Carnegie High Yield Select förvaltas av Niklas Edman och Maria Andersson.

Centralbankerna skiljer sig fortsatt i sin kommunikation, där USA fortsätter att höja medan Riksbanken låg kvar och sköt räntebanan ut i tiden.

På grund av påsken och kvartalsrapportering så var det en mycket lugnare nyemissionsmarknad och det har därför varit mer fokus på andrahandsmarknaden.

High Yield Select hade en blandad månad och sjönk med 0,13 procent, men är hittills i år upp 0,51 procent. Lebara påverkade tyvärr avkastningen åter negativt medan fonden i övrigt hade en stabil utveckling utan några större överraskningar på varken upp eller nedsidan.

Vad gäller Lebara, så skulle bolaget ha rapporterat reviderade siffror för helåret, men meddelade att detta arbete kräver mer tid, vilket naturligtvis bidrar till det negativa sentimentet kring bolaget. Samtidigt kommunicerade Lebara att de skall inleda förhandlingar med oss obligationsägare i syfte att återlösa obligationen i förtid, dock har inga detaljer kring detta delgivits ännu.

Vår grundansats är fortsatt att den huvudsakliga delen av portföljen skall vara obligationer med en kortare kreditbindning och med rörlig kupong, samtidigt som vi till en viss grad är exponerade mot lite längre löptider där dessa obligationer antingen betalar en hög kupong och/eller att vi tror starkt på att bolaget kan förbättra sin riskprofil signifikant över tid.

Vi ser fortsatt framför oss att en normaliserad portfölj kommer att ha en underliggande avkastning om ca 5,5–6 procent, en kreditbindning på under 3 år och en räntebindning på under 1,5 år.

En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi ämnar bibehålla en balanserad portfölj. Fonden investerar i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning, således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på lite längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet.