Stäng

Den indiska marknaden stabiliserades i december. Carnegie Indienfond föll i värde med 3,3 procent, mest för att den indiska valutan föll i värde med 2,5 procent mot kronan. I lokal valuta var börsen upp något.

Månaden präglades av nervös och mycket volatil utveckling. Riskaptiten avtog och marknaden bevakade turerna mellan USA och Kina avseende handelskonflikten med spänt intresse. Fed i USA höjde räntan som förväntat. Tyvärr var deras ränteprognos för 2019 lite för hård, med ytterligare två eller tre räntehöjningar kvar innan man når normalt ränteläge. Varje uttalande från Fed vägs nu på guldvåg för att avgöra vart vi är på väg. Donald Trump anser förstås att det är dags att sänka räntan, men hans agerande är också mycket oförutsägbart vilket stör börsen.

Lägre oljepris, fallande obligationsräntor och en återhämtning för den indiska valutan mot dollarn gjorde att börsen stabiliserades. Trots att utfallet i fem delstatsval i december, var till nackdel för det styrande BJP-partiet, tog börsen detta med ro. BJP lyckades med konststycket att förlora samtliga delstatsval. Detta ger en signal om ett ganska brett missnöje med Narendra Modis politik, framförallt hos befolkningen på landsbygden som, trots olika regionalpolitiska åtgärder, har fått sämre inkomstutveckling och därmed lägre köpkraft.

På kort sikt kommer företagens rapporter för tredje kvartalet att styra utvecklingen. Förväntningarna har justerats ned något för detta år med hopp om starkare vinstutveckling för nästa bokslutsår fram till mars 2020. Värderingen ligger något över normal nivå.

Fallande livsmedelspriser innebär att inflationen är på rekordlåg nivå, endast 2,4 procent. Det ger utrymme för centralbanken att sänka räntan vid nästa möte. Beroende på hur Fed agerar framöver kan det komma en räntesänkning under våren. För övrigt kommer valet i april att dominera nyheterna ett tag framöver. Vi kan förvänta oss olika populistiska utspel från regeringen i syfte att vinna tillbaka förtroende från bönderna på landsbygden.