Stäng

Stark start på 2019 för Carnegie High Yield Select med en uppgång på 1,07 procent, vilket åter för fonden till all time high.

Januari har inlett året mycket starkt och bröt det trista sentiment som rådde under slutet av 2018. Marknaderna gick istället in i ett slags lättnadsrally där riskaptiten återvände och reverserade stora delar av höstens negativa utveckling. Investerare började återigen att söka sig till risktillgångar och i brist på primärtransaktioner kom likviditeten att driva upp priserna brett.

Merparten av portföljen har handlats starkt, där breda europeiska namn haft en speciellt stark återhämtning efter tidigare tapp under hösten. Även nordisk High Yield har handlats stabilt där enskilda namn sticker ut som positiva bidragsgivare.

Inom norsk telekom har Ice Group annonserat aktieägartillskott som har fått obligationen att handlas upp. Vostok annonserade under månaden att man säljer ett av sina största innehav Avito till Sydafrikanska Naspers och i samband med detta återlöser sina obligationer i förtid på drygt 102 procent, vilket fått obligationerna att handla upp till motsvarande nivå. Merparten av bolagen i portföljen rapporterar sina helårsresultat för 2018 under slutet av februari.

Carnegie High Yield Select inledde årets första månad med en uppgång om 1,07 procent och den löpande avkastningen – yielden – före avgifter summeras vid ingången av året till ca 7,9 procent.

Även om 2019 börjat i dur, upplever vi fortsatt stor osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar och avmattning i konjunkturen samt fortsatta globala spänningar, vilket gör att vi fortsatt ämnar bibehålla en balanserad portfölj.

Vi ser samtidigt möjligheter att på en selektiv basis göra opportunistiska investeringar som över tid bedöms ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden investerar i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning och således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet.

Mer läsning
Kreditförvaltaren: Läge för opportunistiska investeringar