Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Efter att värdepappersmarknaderna under några månader utvecklats enligt traditionella förväntningar vid en konjunkturuppgång föreföll marknaderna inta en mer skeptisk inställning i mars. Stigande räntor och goda kursuppgångar för konjunkturkänsliga aktier förbyttes i en flackare avkastningskurva på räntesidan och ett växande intresse för högutdelande aktier.

En politisk förklaring kan vara att president Trump misslyckats med att få igenom flera vallöften, vilket nu sätter frågetecken kring hans förmåga att få igenom de tillväxtfrämjande skattesänkningarna och infrastrukturinvesteringar marknaden har räknat med. Oljepriset, som varit relativt stabilt under en längre tid, började också sjunka.

Aktiemarknaderna har ändå utvecklats positivt. Europeiska aktier har faktiskt utvecklats bättre än amerikanska. Utgången i det nederländska valet, där populisterna inte fick så stora framgångar som opinionsundersökningarna pekade på, bidrog nog till att riskpremien kunde sjunka. Annars är det aktier på emerging markets som utvecklas starkast just nu. Det var inte många som trodde på det vid ingången av året då en stigande dollar och Trumps hot om att riva upp olika handelsavtal bedömdes kunna bli särskilt negativt för många emerging markets.

Carnegie Strategifond steg också med 1,9 procent i mars, vilket innebär att fonden under årets första kvartal steg med 3,6 procent. Det faktum att fonden har haft en relativt hög andel aktier, knappt 70 procent, har bidragit till den goda utvecklingen. I mars hade fonden också glädje av att aktier med hög direktavkastning drog till sig mer intresse.

Fonden har fortsatt att öka i SCA eftersom att vi tror att den uppdelning som bolaget aviserat är värdeskapande. Det har finansierats med försäljningar av Investor som fått se sin rabatt sjunka efter en god kursuppgång. Notera dock att Investorinnehavet är en fortsatt viktig del av portföljen. Försäkringskoncernen RSA är ett nytt obligationsinnehav. Bolaget äger Trygg-Hansa och har även försäkringsverksamhet i Kanada och Storbritannien. Obligationsinnehavet i Global Connect har på bolagets begäran lösts in i förtid till överkurs.