Stäng

Årets hittills bästa investering är Moody’s. Aktien har stigit ungefär 40 procent sedan årsskiftet. Jag tänkte därför berätta mer om bolaget och varför vi äger det.

Moody’s har en enkel verksamhet: de säljer kreditbetyg. Om ett bolag vill låna pengar genom att utfärda obligationer, bedömer Moody’s deras kreditvärdighet. Bedömningen leder till ett betyg som påverkar hur mycket ränta företaget måste betala för sin skuld.

Peter Lynch, en av världens mest framgångsrika investerare, brukade säga: ”Invest in a business that is so good that any idiot can run it; because sooner or later one will”. Jag anser Moody’s vara ett sådant bolag.

Moody’s har tillsammans med S&P 80 procent av marknaden. De är inbyggda i det finansiella systemet på så sätt att de flesta finansmyndigheter kräver att banker och försäkringsbolag endast köper obligationer med kreditbetyg.

Det innebär att ett bolag som vill låna pengar måste köpa ett kreditbetyg från antingen Moody’s eller S&P. Det är dock inte endast negativt; i utbyte mot att betala några hundradels procent i avgift får de ofta lägre ränta och en större marknad att sälja sina obligationer till.

Jag tror att bolagets framtid är ljus. Dels ökar skuldvolymerna i takt med att ekonomin växer (även om andelen kan gå upp och ner både kortsiktigt och långsiktigt) och dels sker en allt större del av utlåningen utanför bankerna (vilket ökar behovet för Moody’s tjänster).

Men viktigare är att Moody’s starka position gör att de kan höja sina priser med någon procent varje år. En tvåprocentig prishöjning leder, på grund av deras fasta kostnader, till en nästan femprocentig vinstökning. Dessutom så kräver deras verksamhet inget kapital så de kan dela ut all vinst till aktieägarna.

Jag har följt Moody’s under flera år och fonden har t.o.m. ägt bolaget tidigare. Förra gången vi ägde det sålde vi det efter en snabb 40-procentig uppgång.

Jag kommer inte att göra om det misstaget. Bolag av den här kvalitén gör man bäst i att hålla fast vid.