Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

De svenska marknadsräntorna vände ner under månaden, delvis till följd av svagare inflationsstatistik än väntat. Den svenska tioåringen avslutade februari på 0,80 procent och även Stibor backade något och avslutade månaden på -0,46 procent.

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på -0,5 procent och prognosen är att långsamma höjningar kan inledas under andra halvåret i år. Vice Riksbankschef Henry Ohlsson reserverade sig dock mot beslutet om oförändrad ränta och förordade en höjning till -0,25 procent.

Under månaden gjorde vi en mindre förändring bland våra innehav i bostadsportföljen. Vi ökade vår exponering mot Danske Banks bostadsobligation som ger oss ca 0.8 procent till förfall 2022. Istället minskade vi i SEB:s bostadsobligation med löptid fram till 2019 som handlades till negativ yield till förfall.

Till följd av fallande marknadsräntor blev februari en positiv månad för Carnegie Obligationsfond. Totalt steg fonden med 0,31 procent under februari.

Carnegie Obligationsfond investerar i stat, bostad, kommun och landstingsobligationer med en portföljlöptid på 3-10 år. Fonden har en för mandatet relativt kort duration men är trots detta fortsatt beroende av ränteutvecklingen. Förväntansbilden bör anpassas utifrån rådande ränteläge där delar av segmentet för stat- och bostadsobligationer handlas till negativ ränta.