Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Efter ett svagt mars blev det bättre fart på aktiemarknaderna i april. Fonden steg med 2,0 procent.

Företagen kan generellt rapportera om ett starkt förstakvartal med hög vinsttillväxt. Bland fondens innehav gladde främst Dometic och Telia med sina rapporter. Mer konjunkturkänsliga aktier, däribland verkstadsbolagen, har trots positiva rapporter i många falla ändå se kurserna vackla. Inte minst här i Europa kommer signaler om att konjunkturen har passerat toppen, vilket uppenbarligen har gjort investerare mer försiktiga.

John Strömgren har förvaltat Carnegie Strategifond sedan 1996.

I det kortare perspektivet ser den amerikanska konjunkturen starkare ut och inflationen är på väg upp, förvisso från en låg nivå. Den amerikanska 10-åringen har stigit upp emot 3-procentsnivån och flera bedömare räknar nu med upp till fyra räntehöjningar från Feds sida.

Sammantaget har detta lett till att den amerikanska dollarn har stärkts betydligt i april. Den svenska inflationen tar dock inte fart och Riksbanken har nu signalerat att det kommer att dröja innan de höjer sin styrränta.

Den svenska kronan har som en direkt följd tappat gentemot i stort sett alla världens valutor, inte bara dollarn. Kortsiktigt bra för exportindustrin, men bankerna skulle nog gärna se högre räntor, i synnerhet som om konkurrensen på bolånemarknaden kan förväntas hårdna. Fonden har också valt att avyttra innehavet i Nordea.

Nytt innehav är istället ABB. Med verksamheter inom eldistribution, kraftöverföring och industrirobotar förefaller bolaget vara bra positionerat inför framtiden. Lönsamheten är däremot lägre än för många konkurrenter, vilket naturligtvis är en potential men som också kan vara ett skäl till att ifrågasätta ledning och struktur.

Lästips: Fem steg – Så hittar du en bra förvaltare

Fonden har också ökat i flera existerande innehav. På obligationssidan har fonden minskat i obligationer med lägre ränta, bland annat Comhem, Intrum och Vattenfall. Fonden har ökat i den Akeliusobligation som fonden gick in i redan i mars. Akeliusobligationen ger en årlig avkastning om knappt 4 procent.

Noterbart är att Telia nu sjösätter ett omfattande aktieåterköpsprogram, något vi föreslagit i möten med bolaget under lång tid. April och maj är också årsstämmoperiod. Vi har i likhet med tidigare år valt att utnyttja vår rösträtt genom att delta i många stämmor, varvid vi ingår i valberedningen i ett tiotal.

Vill du investera i Carnegie Strategifond? Börja med att starta ett Carnegie fondkonto med BankID.