Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Den nordiska aktiemarknaden upplevde ett litet svagare december med en mindre nedgång. Räntenivåerna steg en aning, medan kreditspreadarna höll sig stabila generellt sett. Fonden sjönk i december med 0,8 procent. För 2017 kom därmed avkastningen att sluta på 7,0 procent, vilket är ett bra resultat beaktat risknivån. Vi kan nu räkna in sex år i rad med positiv avkastning.

H&M- och Volvoaktierna, två av fondens viktigare innehav, bidrog till fondens negativa utveckling i december. H&M har fortsatt att överraska negativt avseende försäljningsutvecklingen, något som kommit att leda till att bolagets ledning har kommit att ifrågasättas. Oss veterligen finns det nu ingen analytiker som ger aktien ett köpråd. Det i sig kan tala för en vändning uppåt för aktien. Andra faktorer som talar för att aktien har det värsta bakom sig är en stark finansiell ställning, stora vinster och en hög direktavkastning.

För Volvoaktiens del föranledde Cevians försäljning av sitt innehav till kinesiska Geely en kursnedgång. Annars har ju aktien utvecklats fantastiskt bra under året. Vi har i dagsläget svårt att bedöma vilka effekter ägarförändringen kan komma att få på bolagets framtida utveckling. Rörelsen förefaller ändå i dagsläget utvecklas väl och de kinesiska ägarna verkar ändå lyckas bättre med Volvo Cars än vad tidigare amerikanska och svenska ägare klarade av, visserligen under olika marknadsförutsättningar.

Portföljen har i princip lämnats oförändrad under månaden. Vi har ökat i NCC, som vi tycker har tagit oförtjänt mycket stryk under hösten. Det har finansierats med att vi minskat i Dometic, en aktie som haft en stark avslutning på året till följd av starka resultatrapporter och ett lovande förvärv i USA.

Sammantaget anser vi att det finns anledning att se med tillförsikt på 2018, detta givet att vissa av fondens större innehaven värderats ned för mycket under 2017. Konjunkturen förväntas vara fortsatt hygglig och räntorna verkar ju tills vidare inte göra några större rörelser uppåt.