Stäng

Räntemarknaden var relativt lugn under månaden med små rörelser trots ECBs besked om yterliggare och relativt kraftiga expansiva åtgärder något vi skrivit om tidigare, skriver Carnegie Obligationsfonds förvaltare Babak Houshmand.

Den amerikanska centralbanken väljer att tona ner sina framtida räntehöjningar i kölvattnet av den marknadsturbulens vi upplevt där man även är orolig för den kinesiska valutan samt den högt värderade dollarn som försvagar amerikansk export. Detta kommer ha följdeffekter för Riksbanken som får fortsätta vara expansiv.

En tioårig svensk statsobligation handlas på drygt 0,51 procent, upp något från föregående månad. Samma mönster ser man genom hela räntekurvan för svenska statsobligationer där rörelserna var begränsade i mars. Detta gäller de flesta västländer, men amerikansk ränta var något mer volatil under månaden och stängde ungefär där den öppnade.

Portföljen var relativt oförändrad i och med att ränterörelserna var små under månaden och Carnegie Obligationsfond backade med 0,02 procent och är upp 1,27 procent på året. Durationen är fortsatt oförändrad runt 3,4 år, vilket är i det lägre spannet av fondens mandat att jämföra med index som ligger runt 5,5 år.

Med negativ ränta upp till fem år på statsobligationer och rörliga referensräntor kan inte löpande avkastning bli positiv i tillgångsslaget, men kan det däremot om räntor fortsätter falla. Den stora frågan är om inflationen vänder så Riksbanken kan höja styrräntorna och återgå till mer normala nivåer. Carnegie Obligationsfond kommer ha en positiv avkastning om svenska räntor fortsätter falla.