Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

”There are no great limits to growth because there are no limits of human intelligence, imagination, and wonder.”
– Ronald Reagan, USA:s president 1981-1989.

  • Tillväxten i Sverige är stark. Låg arbetslöshet och en stark arbetsmarknad ger trygga hushåll som konsumerar.
  • ECB upprepar att en räntehöjning är att vänta först nästa år. Samtidigt fortsätter man att avveckla de så kallade tillgångsköpen av obligationer.
  • Den starka konjunkturen i världen har varit rekordlång och det finns tecken på att vi har det bästa bakom oss. Men för den saken skull behöver vi inte stå inför en tvär inbromsning.
  • Carnegie Sverigefond var det bästa innehavet i juli, och flertalet av övriga aktiefonder utvecklades positivt. Carnegie Total steg med 0,85 procent i juli.

 

Den svenska ekonomin visar fortsatt styrka och tog oväntad ny fart under andra kvartalet. BNP-siffran som presenterades under slutet av månaden var överraskande stark och tog många prognosmakare på sängen. BNP steg med 1 procent jämfört med föregående kvartal och med hela 3,3 procent på årsbasis, betydligt över förväntningarna som låg på en ökning med 0,4 procent i kvartalstakt respektive en ökning med 2,5 procent jämfört med andra kvartalet 2017. Svensk industri visar fortsatt styrka, men det var framför allt hushållens konsumtion som överraskade positivt. Hushållen känner sig trygga då arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas väl vilket påverkar konsumtionen positivt. Den starka BNP-siffran kan dock mycket väl revideras ner och som vanligt så ska man vara lite försiktig med att tolka för mycket i en enskild datapunkt. Men det är naturligtvis klart positivt att tillväxten är över förväntan.

Även Inköpschefsindex som är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin visar en fortsatt expansiv utveckling. PMI-total ökade till 57,4 under juli, vilket är 3,2 indexenheter högre än i juni. Styrkan vittnar om stark utveckling inom tillverkningsindustrin och det var produktion, orderingång samt sysselsättning som bidrog till uppgången. Den starka PMI-siffran noteras klart över 50, som indikerar tillväxt i ekonomin.

Europeiska centralbanken lämnade styrräntorna oförändrade under månaden. Centralbankschefen Mario Draghi låter tidigare prognos stå fast, en räntehöjning kan tidigast väntas kring mitten av 2019. ECB kommunicerade även att de kommer fortsätta avveckla tillgångsköpen i den takt som man tidigare beslutat om. De kommer att fortsätta med tillgångsköp om 30 miljarder euro fram till slutet av september. Sedan är avsikten att minska stödköpen till 15 miljarder euro fram till årsskiftet och sedan upphöra. Draghi lyfter samtidigt fram att om inte inflationen skulle nå upp till ECB:s mål om 2 procent kommer centralbanken fortsätta föra en stödjande räntepolitik.

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 0,85 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Sverigefond bäst med en uppgång på 4,3 procent. Även, OPM Listed PE Carnegie Småbolagsfond, Rysslandsfonden och OPM Quality Companies utvecklades positivt med kursuppgångar mellan 1,4 till 2,9 procent under månaden. Carnegie Asia och C WorldWide Global Eq Ethical hade en negativ månad och föll med 1,4 respektive 0,3 procent. Inom räntedelen hade vi en mixad utveckling. Carnegie EM Corporate Bond hade en stark månad och steg med 0,4 procent. Carnegie High Yield och Carnegie Corporate Bond hade en negativ månad och minskade med 0,4 respektive 0,15 procent.

Nuvarande konjunkturuppgång är bland de längsta i modern tid. Det finns mycket som tyder på att vi befinner oss i en mogen högkonjunktur och mycket talar för att vi är nära eller passerat ”zenit”. Många av världens stora aktiemarknader är nära all-time high och analytiker fortsätter att justera upp sina vinstprognoser för året. Vi ser en fortsatt god tillväxtbild för världsekonomin.

En stark tillväxt idag är sällan en god indikator för en stark tillväxt framöver. Ser vi tecken på en inbromsning i tillväxten? För det första så är det just nu inte efterfrågan som håller tillbaka tillväxten utan snarare begränsningar på utbudssidan, vilket borde resultera i en högre inflation. Samtidigt kan handelshinder och en ökad protektionism påverka tillväxten negativt. Det är det oftast större händelser som finansiella kriser, oljeprischocker etc som historiskt fått konjunkturen att vika.

Det råder en bred konsensus bland många ekonomer att den amerikanska marknaden inte kommer att gå in i recession förrän 2020, vilket innebär att efterfrågan på mer riskabla tillgångar fortfarande är hög. Den ekonomiska aktiviteten är fortfarande god, men med tanke på högt kapacitetsutnyttjande, låg arbetslöshet och stigande inflation har vi nog det bästa bakom oss. Med det sagt behöver vi inte nödvändigtvis uppleva en tvär inbromsning, dessutom finns det just nu relativt få tecken på en annalkande lågkonjunktur. Avkastningskurvan är en indikator som historiskt gett en varning om en annalkande recession. Indikatorn har inte börjat blinka rött än och vi har fortfarande en positiv lutning. Det är dock skrämmande nära en inverterad avkastningskurva ..