Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Under juni har volatiliteten återigen gjort sig påmind då eskaleringar i ett globalt handelskrig fått riskaptiten att sjunka och kreditmarginaler i framförallt Europa att gå isär. Den relativt kraftiga priskorrektionen vi sett för globala krediter, även nordiska bolag som handlas globalt, fortsatte under månaden men eskalerade under sista veckan på kvartalet.

Flera segment som tidigare sett dyra ut börjar nu närma sig nivåer där avkastningen börjar bli attraktiv. Trots globala oroligheter kan vi konstatera att nordiska krediter stått sig överlag väl, där flertalet handlas betydligt mer stabilt än sina globala peers. Aktiviteten på marknaderna börjar sjunka och speglar längtan efter semester, där den senaste aktiviteten har bestått av bolag som klämt in re-/nyfinansiering innan sommaren. Framgent förväntar vi oss fortsatt låg aktivitet under juli och augusti.

Carnegie High Yield Select A utvecklades bra under månaden och steg med 0,36 procent och är under året upp 1,69 procent. Vi har ökat vår exponering i Vostok i samband med deras emission av en fyraårsobligation med en kupong om 6,15%. Vi har sålt merparten av vårt innehav i Etrion på en attraktiv kurs i samband med att bolaget meddelade att de kommer lösa obligationen på kurs 101% under mitten av juni. Okea gjorde ett antal justeringar i sitt befintliga låneavtal i samband med att de emitterade en ny obligation, vilket bl.a. medförde att vi obligationsägare får 1,5% i avgift samt att kurs vid förfall ändras till 103% av emitterat belopp.

En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi ämnar bibehålla en balanserad portfölj. Fonden investerar i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning, således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på lite längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet.