Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Under mars var europeiska kreditindex relativt stabila. Börsen avslutade i nivå med inledningen av månaden medan de långa marknadsräntorna hade en fortsatt slagig utveckling.

Sammanfattningsvis har marknaden påverkats av något blandade signaler vad gäller synen på risk, där uttalanden av den amerikanska centralbanken Fed har haft stort inflytande. I USA ser vi en fortsatt stabil ekonomisk utveckling vilket också föranledde Feds tredje räntehöjning sen finanskrisen. Centralbankschef Yellens uttalanden var dock försiktiga vilket gjorde att de långa marknadsräntorna föll trots en högre styrränta. Räntenedstället under andra halvan av mars var alltså snarare en effekt av nyanser i penningpolitiken och politiska risker än att makrodata överraskade på nedsidan.

Efterfrågan på nordiska krediter var fortsatt hög under månaden vilket reflekterades i en mycket stark primärmarknad för både låg- och högavkastande krediter både vad gäller antal emissioner och volym. Exempelvis gav Telia ut hybridkapital till ett totalt värde av 6,5 miljarder kronor och 900 miljoner euro och fastighetsbolaget Balder emitterade 1 miljard euro vilket möjliggjordes av deras publika rating som införskaffades i slutet av februari. Utöver stora emissionsvolymer så var det många nya namn i obligationsmarknaden som var ute och sökte kapital.

Under mars månad deltog vi i emissioner från bland annat Telia, Balder, bokkedjan Akademibokhandeln, Swedbank och norska IT-konsultbolaget Crayon. Carnegie Corporate Bond gick upp 0,26 procent och gynnades återigen framförallt av fondens högavkastande krediter, och även obligationer med lägre kreditrisk hade en stark månad. Givet ränteläget fortsätter vi att bibehålla en kort ränteduration, för närvarande under 1 år.

Sammanfattningsvis gäller fortsatt att positiv makrodata och ökade inflationsförväntningar i ena vågskålen möter Trump, politiska val och en mindre expansiv penningpolitik i andra. Med risk för ökad volatilitet framöver så jobbar vi fortsatt med att bibehålla en balanserad portfölj.