Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Bostadsbolag ska inte blandas ihop med bolag inriktade på kommersiella fastigheter. I den sektorn tror vi på Catena och Platzer.

I början av mars sålde riskkapitalisten FSN hela sitt kvarvarande innehav i installatören Instalco. Trots en kurspress på kort sikt då försäljningen som brukligt är gjordes till rabatt gör vi bedömningen att det är en god nyhet. FSN har gjort sig kända som varandes aktiva på säljsidan, så att denna avyttring skulle komma var väntat. Instalco har i början av året varit aktiva på förvärvsfronten och de ambitiösa målsättningarna börjar framstå som realistiska.

Det är också värt att poängtera att installationsmarknaden huvudsakligen är exponerad mot renoveringar samt mot kommersiella byggnader, alltså inte nyproduktion av bostäder. I mars säkrades en order då bolaget skall stå för installationerna i det som skall bli Arbetsförmedlingens nya huvudkontor. Bolagets värdering är attraktiv, aktien steg med 3 procent i mars.

Fondens innehav i fastighetssektorn, Catena och Platzer, utvecklades väl trots börsturbulensen och noterade uppgångar i mars. Den oro för stigande räntor som påverkade fastighetsaktier i början av året har bedarrat då räntorna fallit tillbaka till tidigare bottennivåer.

Vi gör bedömningen att situationen på bostadsmarknaden inte ska blandas ihop med hyresmarknaden för kommersiella lokaler, i vilken Platzer och Catena befinner sig. Marknaden för kontor i Göteborg, där Platzer verkar, är mycket stark. Vi har ju blivit vana med en mycket stark marknad för kontor i Stockholm, men faktum är att även göteborgsmarknaden karaktäriseras av låga vakanser och stigande hyror.

Även marknaden för logistikfastigheter där Catena finns är god, inte minst drivet av en ökande e-handel. Båda aktierna är lågt värderade i förhållande till substansvärden.

Kycklingproducenten Scandi Standard har haft en svag utveckling på börsen den senaste månaden och backat 5 procent. När vi tittar på 2018 så bör såväl förra årets förvärv av Irländska Manor Farm, en avklingande negativ effekt av förra årets fågelinfluensa samt minskande förluster i den finska verksamheten ge en markant vinsttillväxt.

Under inledningen av 2018 finns fortfarande ett överutbud av färsk kyckling i Sverige i efterdyningarna av den negativa publicitet som förra årets fågelinfluensa genererade. Bolaget har varit väldigt noggranna med att kommunicera detta, så det kan inte komma som en överraskning för någon. Vi väljer att lyfta blicken in i ett år med rejäl vinsttillväxt, ser ett bolag med mycket starka marknadspositioner i en marknad med strukturell tillväxt och som därtill kryddar anrättningen med värdeskapande förvärv.

Värderingsmultiplarna är mycket låga och vi får därtill en god direktavkastning. En attraktiv långsiktig investering.