Stäng

Som vanligt brukar kreditmarknaderna släpa den mer snabbfotade aktiemarknaden. Aktiemarknaden hade en stark återhämtning under slutet av februari medan mars var relativt oförändrad.

Däremot var kreditmarknaden väldigt stark och många obligationer med hög marknadskorrelation, eller beta som det ibland benämns, fick se rejäla kursuppgångar.

Bland de obligationer som hade starkast utveckling hittar vi efterställda bank- och företagsobligationer i till exempel SEB och Volvo.

Räntemarknaden var också i stort sett oförändrad avseende räntenivåerna på statsobligationer. Däremot konstaterar vi att även bostadsobligationer har sett kursuppgångar då dess spread (riskpremie) mot statsobligationer har minskat.

Fed-chefen Janet Yellen gjorde ett uttalande i slutet av mars, som av marknaden betraktades som relativt duvaktig. Hon uppmanade den amerikanska centralbanken att skynda långsamt med eventuella räntehöjningar då hon är orolig för dollarns förstärkning, den turbulenta marknaden och den högt värderade dollarns effekt på den kinesiska valutan Yuan. Marknaden rörde sig i positiv riktning på uttalandet, detta samtidigt som Europeiska Centralbanken kom med kraftiga penningpolitiska stimulanser under månaden.

Nyemissionsmarknaden var något mer aktiv och vi investerade i bland annat det finska fastighetsbolaget Sato och det finska fastighetsutvecklingsbolaget SRV. Carnegie Corporate Bond hade en stark månad och gick upp 1,08 procent, vilket resulterar i -0,96 procent på året.

Marknaden är mer volatil än vi sett på många år och absolutavkastningen har minskat på grund av lägre räntor men numera högre gå grund av den justerade riskpremien. Vi ändrar vår kommunicerade avkastning till drygt 4 procent i årstakt. Fokus är på en balanserad portfölj som sträcker sig över alla de nordiska länderna