Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Under senare delen av maj noterade vi förhållandevis stor rörelse i svenska marknadsräntor. I en allmän oro i kölvattnet på den politiska krisen i Italien sökte sig kapital mot tillgångar med låg risk och dit räknas såväl amerikanska samt flera europeiska länders statspapper.

Bland annat fick vi se fallande räntor i Sverige samtidigt som räntor i Sydeuropa rörde sig i motsatt riktning. Den svenska tioåringen stängde månaden på 0,48 procent. Stibor handlades också till lägre ränta och avslutade maj på -0,40 procent.

I USA föll tioårsräntan ned tillbaka under treprocentsnivån samtidigt som dollarn fortsatte att stärkas mot både euron och svenska kronan.

I portföljen adderade vi Landshypoteks säkerställda obligation med förfall 2023. Obligationen emitterades under ett grönt ramverk vilket kan ses som en breddning när det gäller vilken typ av obligationer som är föremål för gröna finansieringslösningar. Obligationen har utvecklats mycket starkt efter notering till följd av det markanta fall i svenska marknadsräntor som kom strax efter emissionens genomförande. Vi minskade samtidigt exponering mot svensk stat då vi sålde en statsobligation med mindre än ett år kvar till förfall.

Den stora rörelsen för svenska marknadsräntor påverkade obligationsfonden positivt och totalt gick fonden upp med 0,34 procent under månaden.

Carnegie Obligationsfond är en fond som är beroende av den svenska ränteutvecklingen. Fonden investerar i stat, bostad, kommun och landstingsobligationer med en portföljlöptid på 3-10 år. Vi håller inom ramen för mandaten en förhållandevis kort ränteduration. Den förväntade avkastningen för fonden bör anpassas utifrån rådande lågränteläge där delar av segmentet för stat- och bostadsobligationer handlas till negativ yield till förfall.