Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Inflöden har fortsatt till företagsobligationer på tillväxtmarknader och vi noterade en förhållandevis stabil utveckling avseende kreditspreadar. Amerikanska långräntor steg samtidigt mot slutet av månaden efter stark BNP-statistik.

Den annars något mjukare kommunikationen från amerikanska centralbanken, Fed, fortsatte att ge stöd åt marknaden och ser vi framsteg gällande handelskonflikten mellan USA och Kina samt att Kinas tillväxt stabiliseras kan det innebära ytterligare stöd för tillväxtmarknaderna framöver. Carnegie Emerging Markets Corporate Bond gick upp med 0,44 procent under februari.

”Att Fed avvaktar ger mer utrymme för centralbankerna i Latinamerika att stimulera om det skulle behövas.”

Under månaden sålde vi av en av våra positioner i investmentbolaget Vostok New Ventures samtidigt som vi lät den andra obligationen gå till inlösen. Vi skrev mer om förfarandet i förra månadsbrevet. Vi minskade även vår exponering i telekomoperatören Millicom efter att bolaget genomfört ett förvärv av Telefonicas verksamhet i tre länder i Centralamerika. Vi ser förvisso affären som logisk för Millicom, men skuldsättningen i bolaget ökar och vi valde att halvera vår position vilket ger oss ökad flexibilitet i händelse att en ny obligation emitteras på vettiga villkor som ett led i finansieringen. I övrigt har flertalet positioner fortsatt den positiva trend som inledde året.

Framförallt har vi sett en stark utveckling i Latinamerika som en följd av det tidigare nämnda budskapet från Fed. Att Fed avvaktar ger mer utrymme för centralbankerna i Latinamerika att stimulera om det skulle behövas. Pensionsreformen som det länge talats om i Brasilien ska skickas till kongressen för röstning och det är en ambitiös reform där bl.a pensionsåldern höjs. Totalt ska den spara mer än 1000 miljarder reais under tio år och en antagen reform är en stark faktor för att långräntorna går ner och detta har till viss del redan skett under månaden. Till detta kan adderas en hög efterfrågan på företagsobligationer i samband med ett minskat utbud nu i början av året.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond investerar i företagsobligationer på världens tillväxtmarknader. Fonden har exponering mot såväl Investment Grade som High Yield och har en god geografisk spridning. Portföljens innehav valutasäkras som ett led i att hålla nere volatiliteten.