Stäng

Ovanligt starka marknader både för aktier och företagsobligationer fick Carnegie Strategifond att stiga kraftigt i april. Uppgången blev 5,7 procent, vilket innebär att fonden hittills i år stigit med hela 15,6 procent.

Den amerikanska ekonomin uppvisar fortsatt styrka och förhoppningarna att den kinesiska regimens ansträngningar att stimulera ekonomin ska bidra positivt till världsekonomins tillväxt under årets andra halvår sprider sig till allt fler.

Många pekar på att i synnerhet Europa kan komma att gynnas av en högre tillväxt i Kina. Samtidigt är inflationstrycket synnerligen svagt och räntorna hålls därför låga tillsvidare. Den svenska Riksbanken meddelade att vidare räntehöjningar skjuts på framtiden, något som fått den svenska kronan att ytterligare försvagas.

Det är också noterbart att årets starka utveckling på aktiemarknaderna, både i Norden och globalt, kunnat äga rum trots avsaknaden av inflöden till aktiefonder. Det har uppenbarligen funnits mycket kapital tillgängligt för investeringar.

Företagens bolagsrapporter har också givit stöd till den starka utvecklingen. Flera av fondens innehav steg som svar på rapporterna. Volvos rörelseresultat överträffade förväntningarna med knappt 20 procent, främst drivet av positiv utveckling inom affärsområde lastvagnar. Rörelsemarginalen nådde nästan 12 procent i kvartalet och ett starkt kassaflöde ökade på den redan stora kassan till knappt 50 miljarder. Det negativa i rapporten var en något sämre orderingång än väntat.

Lifcos rapport var återigen bra. Främst var det affärsområdet Systems Solutions som överraskade positivt. Trots en mycket stark utveckling för Dometic-aktien under året, fortsatte aktien upp efter en bra rapport. Uppgången till trots handlas aktien på samma nivå som förra sommaren.

SBB fick sin kreditrating uppgraderad investment grade vilket bidrog till kursuppgången under månaden. Obligationen har varit en mycket bra placering sedan start med en total årsavkastning på knappt 10 procent drivet till stor del av den förbättrade rating som bolaget succesivt erhållit.

I april ökade fonden något i Epiroc, medan delar av innehaven i Bonava och Dometic har avyttrats efter goda uppgångar. Vidare har obligationer i Heimstaden förvärvats. Bolaget äger bostadsfastigheter i norra Europa, främst i Sverige, Holland och Norge. Obligationen är evig, men inlösen skulle kunna ske om fem år förutsatt att bolaget når en bättre kreditrating.

Carnegie Strategifond – en av våra allra mest populära fonder.

Kontakta vår kundtjänst på spara@carnegiefonder.se eller 08-12 155 000, vardagar kl 09-17 om du vill veta mer.