Stäng

Under december backade fonden 11 procent och har därmed minskat 3,2 procent under 2018. Valutaeffekter påverkade avkastningen med -2,7 procent i december. Periodens bästa innehav var Moody’s och det sämsta var DaVita.

Jag är av åsikten att kortsiktiga resultat inte har så stor betydelse men ett fall på mer än 10 procent kräver en kommentar. Vi kan börja med att konstatera att det inte är ett enskilt innehav som drivit den negativa utvecklingen utan allt har gått ner. Det usla resultatet är dock inte begränsat till fonden, utan hela den globala aktiemarknaden hade det tufft och backade i samma utsträckning.

Det var värderingarna, och inte vinsterna som kom ner (givet att vi bara tittar på en månad vore det konstigt annars). P/e-talet (dvs priset på en aktie delat med vinsten) för globala aktier gick från 16,8x till 15,6x, ett fall på 7,5 procent. (Medianen under de senaste 20 åren är 18,6x, så ur ett historiskt perspektiv ser värderingarna låga ut.) Resten av värdeminskningen berodde på att svenska kronans blev starkare. Vinsterna är i princip oförändrade.

Jag ser inget större värde i att spekulera i anledningarna till de sänkta värderingarna. På kort sikt är det utbud och efterfrågan som avgör aktiepriser och det verkar som att det just nu finns mer utbud än efterfrågan. För oss som är långsiktiga (dvs har en investeringshorisont på fem år och längre) är detta dock positivt. Den stökiga börsen har inte haft någon som helst påverkan på hur jag ser på våra portföljbolag. De är fortfarande välskötta kvalitetsbolag som kommer att fortsätta generera kassaflöde, oberoende av hur det går på börsen. Den enda skillnaden är att de nu är billigare, vilket betyder att den framtida avkastningspotentialen är högre.

Vad gäller portföljen så gjorde vi gjorde inga stora förändringar under månaden. Det sagt så är det mycket som börjar se billigt ut nu och vi har flera intressanta kandidater vi tittar närmare på.