Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Maj var ytterligare en volatil månad men där Norden klarade sig relativt bra. Månaden inleddes med högre riskaptit efter att oron för handelskrig mellan USA och Kina dämpats något, vilket ökade aktiviteten på primärmarknaden. Den heta luften kom dock av sig i och med den ökade politiska osäkerheten i Italien som fick investerare att dra ned risken och vi såg stora rörelser både på räntemarknaden och i kreditmarginaler.

Många av fondens innehav kom med kvartalsrapporter i slutet av månaden och de var generellt i linje med eller bättre än förväntat.

Efter den kraftiga priskorrektion vi såg i slutet av månaden på den globala kreditmarknaden har vissa segment som vi upplevt för dyra närmat sig nivåer som nu börjar blir attraktiva. Detta har dock hittills inte lett till några omedelbara förändringar i portföljen. Vi kommer dock att utvärdera dessa segment löpande framgent och det återstår att se om det är ett kortsiktigt fenomen eller om det kan uppstå intressanta investeringsmöjligheter.

Carnegie High Yield Select utvecklades bra under månaden och steg med 0,81 procent och är hittills i år upp 1,32 procent. Den 31 maj offentliggjorde Lebara att de kommit överens med oss obligationsägare om ytterligare tid att färdigställa sitt bokslut för 2017, mot att de gör en nyemission om 15 miljoner euro som ska användas till att köpa obligationer. Utöver det så är Lebara fortsatt inställt på att återlösa obligationen i förtid, vilket de nu ges möjlighet till en överkurs om 1 procent. Den initiala reaktionen på nyheten var neutral till något positiv.

Kopplat till resonemanget ovan om marknaden så har de obligationer som handlas på den globala marknaden, vilket är en mindre del av portföljen, haft en tuffare månad, medan de nordiskt handlade obligationerna haft en mer stabil utveckling. Värt att notera är även att Sveavalvet köpte tillbaka obligationer under månaden till en överkurs om cirka 2,0 procent jämfört med värderingen, och vi sålde 60 procent av detta innehav.