Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Med september kom också höstrusket i takt med att riksdagsvalets ovisshet stod klar. Även om regeringsbildningen nu, som i flertalet andra europeiska länder, ser ut att bli knepig var marknaden förberedd på detta.

Riskaptiten fortsätter att vara varierande där det dagliga humöret till stor del är ett resultat av handelskrig och andra makroekonomiska faktorer. Överlag fortsatte marknaden att utvecklas väl för krediter med både lägre och högre kreditvärdighet.

På räntefronten signalerade Riksbanken att höjning av reporäntan kan komma att ske i december eller februari. Detta har bidragit till att kronan stärkts mot både euron och dollarn. Mot bakgrund av en varierande riskaptit är det framförallt specifika bolagshändelser som präglat fondens utveckling under september månad.

Under september har vi investerat i bland annat SBB, Akelius, Hoist och Sagax, samt minskat innehaven i Bergvik, Castellum, Nibe och Indutrade. I samband med att innehav fått kreditbetyg eller fått bättre kreditbetyg har vi gjort justeringar av portföljen.

Carnegie Corporate Bond utvecklades sidledes och steg med 0,07 procent under månaden och är därmed upp 0,42 procent för året. Vi har fortsatt att minska vår exponering mot Danske Bank med hänsyn till den bristande styrningen och riskerna förknippade med den penningtvättsutredning som presenterades under månaden. Under månaden fick Sagax efter en lyckad emission se sitt kreditbetyg höjas (BBB-) till den delen av skalan som innebär högre kreditvärdighet, s.k. investment grade. Tele2 och DSV fick sina första kreditbetyg, BBB respektive BBB+.

En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi fortsätter att bibehålla en balanserad portfölj för att ta höjd för fortsatt volatilitet och oroligheter. Vad gäller fondens avkastning så var 2017 ett mycket starkt år mot bakgrund av ECBs stödköp och gynnsamt riskklimat. Under 2018 förväntar vi oss därför en något mer normaliserad avkastning baserad på kuponger, snarare än stigande obligationspriser som bidrog en stor del till avkastningen under 2017.