Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Vårt fokus på aktier och krediter med bra direktavkastning har gett fin utdelning. Nu är det ABB:d tur att bidra.

Fonden sjönk med 0,2 procent i september. I nuläget ger portföljen en direktavkastning om knappt 4 procent på årsbasis. Därutöver är det tänkt att främst aktieandelen i portföljen långsiktigt ska ge en extra avkastning i form av aktiernas värdeuppgång. Utgångspunkten är att fördelningen över tiden ska utgöras av hälften aktier och hälften företagskrediter.

Den gängse bedömningen är att aktiers riskpremium är 3-4 procent, vilket innebär att fonden långsiktigt ska avkasta 5-6 procent per år vid nuvarande ränteläge. Under den senaste femårsperioden har fonden avkastat 10,5 procent per år och värdeuppgången hittills i år, efter nio månader, är 4,8 procent. Följaktligen fortsätter fonden att skapa en avkastning över målet och det till en risk som väsentligt understiger aktiemarknadsrisken.

Det finns flera förklaringar till att fonden lyckats så väl. En är att aktiemarknaden utvecklats starkt under flera år. Fonden har under långa perioder haft en aktieandel i nivån 60 procent istället för 50, vilket bidragit till en bättre avkastning. Det är inte en medveten strategi att öka och minska aktieandelen beroende på en övergripande uppfattning om hur aktiemarknaden ska utveckla sig. Skälet till att aktieandelen ofta legat över 50 procent är att vi lyckats investera i aktier som ger god direktavkastning relativt krediter.

Under den senaste månaden har fonden köpt aktier i ABB. Förutom en hygglig direktavkastning, drygt 3 procent, bedömer vi att det finns goda möjligheter till en omvärdering av aktien. Förslag om en uppdelning av koncernen har framförts tidigare, men avvisats av ledningen. Aktien har dock fortsatt att utvecklas mediokert och trycket på ledningen ökar nu. På obligationssidan har fonden köpt bankobligationer i DNB, Nordea och SEB. Köpen har finansierats av försäljningar av aktier i Skanska, Swedbank, Dometic och Bonava.