Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

2016 blev ännu ett starkt år för blandfonden Carnegie Strategifond med en uppgång på 12,7 procent. Sedan starten 1988 har fonden stigit med 5 029 procent (3/1 2017). Och förvaltaren John Strömgren ser fortsatta möjligheter inom både aktier och företagsobligationer.

December innebar en bra avslutning på 2016 för Strategifonden med en uppgång på 3,3 procent. Helårsavkastningen för fonden kom därmed att uppgå till goda 12,7 procent.

Det är fortsatt Trumps löften om skattesänkningar och infrastrukturinvesteringar som präglar marknaderna. Helt enligt förväntningarna valde den amerikanska centralbanken att höja styrräntan FED Funds med 0,25 procentenheter.

Centralbankschefen Janet Yellen signalerade samtidigt att ytterligare tre höjningar är att vänta under 2017. Det var mer hökaktigt än förväntat, vilket gav räntor och dollarn ännu en skjuts uppåt.

Trots viss ränteuppgång har både aktier och företagsobligationer utvecklats positivt under december. I november var det främst konjunkturkänsliga och mer riskfyllda aktier som utvecklades bäst, men i december gav de mer defensiva placeringarna bättre avkastning. Kreditspreadarna sjönk, vilket gynnade priserna på företagsobligationer.

Sammantaget var marknadsutvecklingen i december gynnsam för fondens placeringar.

Förhoppningar om högre tillväxt i den globala ekonomin tillsammans med en rekordsvag svensk krona talar för verkstadsbolagen, däribland Volvo och SKF. Volvos översyn av verksamheten med mål att höja lönsamheten som inletts av vd Martin Lundstedt får då draghjälp av ökade volymer. Värderingen tar inte hänsyn till potentialen och vi tror att det finns goda möjligheter att lyfta nuvarande rörelsemarginal från 7 till 10 procent över en konjunkturcykel. Förvärv av Volvoaktier har i huvudsak finansierats med de Volvoobligationer som fonden ägde. Då räntan på obligationen efter kursuppgång sjunkit till under 4 procent framstod aktien återigen som ett bättre alternativ.

Fonden har även köpt SKF-aktier. Värderingen är inte utmanande trots uppgången de senaste månaderna samtidigt som förväntningarna om höjd marginal under 2017 ter sig måttliga givet tillväxten.

Nytt innehav på obligationssidan, med en ränta på 6 procent, är SBB som investerar i hyresbostäder och samhällsnyttiga fastigheter.