Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Efter maj som överlag präglades av högtryck på marknaderna har vi nu gått in i en svalare period där sommar och semester påverkar både primär- och sekundärmarknaden, dock inte utan händelser. Under juni har handelskriget mellan USA och omvärlden intensifierats med tullar på import av bilar från Europa, något som EU svarade på med tullar på en rad amerikanska varor riktade mot president Trumps viktigaste väljarstater.

Niklas Edman och Maria Andersson, förvaltare Carnegie Corporate Bond

Oron har fått framförallt europeiska krediter att handla isär då man förväntar sig att potentiella risken inte motsvarar den avkastning man hittills fått. Detta eskalerade under den sista veckan och halvåret slutade därför svagt. Vi kan dock konstatera att nordiska krediter stått sig väl i denna turbulenta miljö.

På hemmamarknaderna i Sverige och Norden har de sista bolagen passat på att söka ny-/refinansiering innan sommaruppehållet och vi har sett svängningar i marknadsräntorna som avslutade månaden på samma nivå som vid utgången av maj. Nu när vi går in i juli och augusti förväntas aktiviteten på marknaderna vara fortsatt låg.

Under juni månad har vi gjort en del mindre förändringar i portföljen och varit aktiva i ett par nyemissioner bl.a. Nordea Liv & Pension och Kungsleden. Carnegie Corporate Bond A påverkades framförallt av innehav som handlas utanför Norden, exempelvis efterställd bankskuld, och sjönk med 0,03 procent under månaden men är upp 0,21 procent sedan årsskiftet. Vi fortsätter att hålla durationen kort för att minimera ränterisken i portföljen och även begränsa marknadsrisken genom att till stor del investera i obligationer med kortare löptid.

En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi fortsätter att bibehålla en balanserad portfölj för att ta höjd för fortsatt volatilitet och oroligheter. Vad gäller fondens avkastning så var 2017 ett mycket starkt år mot bakgrund av ECB:s stödköp och gynnsamt riskklimat. Under 2018 förväntar vi oss därför en något mer normaliserad avkastning baserad på kuponger, snarare än stigande obligationspriser som bidrog en stor del till avkastningen under 2017.

Så funkar krediter


NIKLAS EDMAN, förvaltare Carnegie CORPORATE BOND och Carnegie high yield Select.
Inspelningsdatum: 26 juni 2018