Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Aktiemarknaderna var sällsynt svaga i oktober, vilket naturligtvis satte sina spår i fondens utveckling. Kreditmarknaderna uppvisade däremot inte samma nervositet. Det kan ses som ett tecken på att börsutvecklingen snarast var en korrigering snarare än inledningen på en större nedgång. Liksom tidigare i år har fördelningen mellan aktier och krediter i fonden varit cirka 50/50. Sammantaget sjönk fonden i oktober med 4,4 procent, vilket innebär att fonden hittills i år stigit med 0,2 procent.

Under månaden har många av fondens innehav lämnat sina rapporter för årets tredje kvartal. En generell iakttagelse är att kursreaktionerna blev negativa, i flera falla rejält negativa, oavsett om bolagen levde upp till de förväntningar vi och många analytiker hade. En förklaring skulle kunna vara att marknaden just nu inte bryr sig så mycket om vinsterna för det senaste kvartalet utan i stället siktar in sig på att vinsterna nu ska vända nedåt.

Den svaga utvecklingen under året för råvaru- och konjunkturkänsliga bolag tyder på att marknaden nu, rätt eller fel, prisar in en avmattning i konjunkturen. En annan förklaring kan vara att marknaden blivit mer riskavert. Under höstmånaderna har den tidigare resistenta teknologisektorn tappat mer än genomsnittet, vilket troligen är ett tecken på en allmän minskad riskaptit.

Det är sällan vi köper och säljer samma aktie inom en kort tidsrymd. De stora kursrörelser vi sett under oktober har dock, enligt vår mening, skapat långsiktiga möjligheter för oss aktiva förvaltare. I september sålde fonden aktier i både Dometic och Skanska, men efter kursfallen i spåren av rapporterna har fonden köpt dessa båda aktier igen.

Det ska sägas att Skanska rent formellt inte rapporterat ännu, men de väsentliga siffrorna rapporterades i förtid när förvånansvärt stora nedskrivningar av infrastrukturprojekt i USA offentliggjordes. Några dagar efter rapporten meddelade dock Skanska att de sålt en kontorsfastighet i Boston med en utvecklingsvinst om drygt 1 miljard kronor, vilket återigen visar på vilka övervärden som också finns i bolagets projektportfölj.

Fonden har vidare köpt aktier i ABB, Atrium Ljungberg, Epiroc och Holmen. Epiroc är ett nytt innehav. Bolaget, som knoppats av från Atlas Copco, tillverkar bland annat borriggar samt bergbrytnings- och anläggningsutrustning. Den historiska tillväxten är god, marginalen hög och skuldsättningen låg. Köpen har finansierats med försäljningar av delar av innehaven i Investor och Telia, två aktier som klarade marknadsturbulens i oktober relativt bra.