Stäng

Juli blev en bra månad. Uppgången var bred och de flesta portföljbolagen utvecklades bra. Vad som är positivt är att uppgången i de flesta fall varit grundad i högre rapporterade vinster och inte bara ett allmänt gott börshumör.

Månadens största bidragsgivare var Alphabet. Bolaget, som är fondens största position, rapporterade ett starkt andra kvartal. Vinsten per aktie ökade med 21 procent jämfört med samma kvartal förra året. På en årsbasis har omsättningen ökat med svindlande 24 miljarder dollar. Google Cloud taktar nu en årsomsättning på ungefär 8 miljarder dollar, en dubblering sedan årsskiftet 2017/18.

Sist, men inte minst, annonserades att man dubblar återköpsprogrammet till 25 miljarder dollar. Om hela beloppet skulle användas under det kommande året skulle det motsvara en direktavkastning på ungefär 3 procent.

En annan stark bidragsgivare var ett bolag jag inte nämnt tidigare: Qualitas. Företag är Mexikos största bilförsäkringsbolag. Bolaget drivs fortfarande av grundaren Joaquin Brockman. Det är ett välskött bolag som tjänar pengar både på försäkrings- och investeringsverksamheten. Avkastningen på eget kapital har under de senaste åren varit över 20 procent, vilket är ledande i Mexiko.

Vad som gör caset ännu mer attraktiv är tillväxtpotentialen. Idag är bara 30 procent av bilarna i Mexiko försäkrade. Det kommer att öka, bland annat på grund av en lag som infördes den första januari 2019, som gör bilförsäkring obligatoriskt. Lägg därtill att antalet bilar i landet också borde öka. Idag finns det ungefär 300 bilar per 1000 invånare och det borde rimligen växa till närmare 500-600 allteftersom landet utvecklas.

Trots kvalitén och potentialen betalade vi inte mer än 7,5 gånger vinsten för bolaget. Förvisso är vinsterna lite högre idag än vad vi förväntar oss över tid; den normaliserade vinstmultipeln ligger nog närmare 10-12 gånger. Vi tycker att den kvalitén, potentialen och värderingen motiverar en investering i ett land med en lite högre riskpremie.